valjastaminen

Sääntöjen valvonta ja sääntörikkomukset

Kilpailutuomaristo käsittelee toimiaikanaan kaikki kilpailualueella sattuvat rikkomukset lukuun ottamatta niitä tapauksia, jotka kuuluvat kilpailueläinlääkärin toimensa puolesta ratkaistaviin. Muina aikoina järjestävän seuran hallitus ratkaisee ravikilpailusääntöjen perusteella käsiteltävät tapaukset.

 

Rangaistuksia annetaan kilpailijalle var­sinaisista rikkomuk­sista, joilla aiheutetaan etua tai haittaa itselle, toiselle kilpaili­jalle tai järjestäjälle tai joka kohdistuu hevoseen.

 

Periaatteena on, että rangaistus on oikeassa suhteessa lähdön palkintoihin ja että rangais­tus suurenee rikkomuk­sen tois­tuessa ja laadun pahentuessa.

 

Yleisessä järjestyksenpidossa seuraamuksen määrää järjestävä yhteisö.

 

Kilpailutuomaristo voi käyttää seuraavia ran­gaistuksia: varoitus, sakko ja ajo- tai kilpailukielto.

 


 

Ravikilpailujen rangaistusmääräykset

Ravikilpailujen rangaistusmäärykset (1.7.2018 alkaen)


Tulosta sivu