valjastaminen

Lähdön hyväksymiseen liittyvät määräykset, juoksun keskeyttäminen

§ 53 Lähdön hyväksyminen, takaisin kutsuminen ja juoksun keskeyttäminen

53.1. Lähdön hyväksyminen

Jos lähtöä ei kutsuta takaisin lähettäjän, päälähettäjän tai kilpailutuomariston antamal­la merkillä, lähtö hyväk­sytään eikä vas­talaus­etta sitä vastaan voida esittää.

53.2. Lähdön takaisin kutsuminen

Jos juoksun aikana sattuu onnettomuus tai muu sekaannus tai jos sellaista on pelättävissä, kilpailutuomaristolla on oikeus kutsua lähtö takaisin ja uusia se, jos juoksua johtava he­vonen on takai­sinkutsuun mennessä ehtinyt juo­sta enintään noin 1200 metriä.

Kun takaisin kutsuttu lähtö uusi­taan, siihen saavat osallistua kaikki mukana olleet hevoset, vaikka ne olisivat tulleet hylätyiksi tai keskeyt­täneet. Takaisin ku­tsutun lähdön hevo­sille on varattava riittävä palautumisaika, vähintään 30 sekuntia juostua 100 metriä kohti.

53.3. Juoksun keskeyttäminen

Kilpailutuomaristolla on oikeus keskeyttää juoksu, jos juoksua johtava hevo­nen on ehtinyt juosta enemmän kuin noin 1200 metriä.

Keskeytetyn juoksun uudelleen ajamisesta päät­tää kilpailu­tuomaristo yhdessä kilpailueläinlääkä­rin kanssa. Kun kes­keytetty juoksu uusitaan samana kilpailupäivänä, saavat tähän lähtöön osal­listua kaikki keskeyte­tyssä juoksussa mu­kana olleet hevoset, vaikka ne olisivatkin siinä tulleet hylätyiksi tai keskeyttäneet.


« Takaisin sääntöihin
« Takaisin asiakohtaiseen hakemistoon


 
Tulosta sivu