valjastaminen

Hevosen kilpailuoikeus ja tunnistaminen

§ 19 Hevosen ikä ja kilpailuoikeus

Suomen kilpailurekisteriin merkittävän hevosen ikä lasketaan syntymävuoden tammikuun 1 päi­västä.

Kaksivuotiaiden suomenhevosten kilpailuoikeus alkaa 1. syyskuuta. Kaksivuotiaat suomenhevoset voivat suorittaa opetuslähdön 1. syyskuuta alkaen.

Kaksivuotiaat lämminveriset ja kolme­vuotiaat suo­menhevoset kil­pailevat omissa sar­joissaan ja vain yksi lähtö seitsemän päivän aikana sal­litaan. Kaksivuotiaiden lämminveristen ja kolmevuotiaiden suomenhevosten pisimmän juostavan matkan tulee olla alle 2500 metriä tasoitukset ja hyvitykset huomioonottaen.

Kolmevuotiaat lämminveriset ja nelivuoti­aat suomen­hevoset saavat kilpailla paitsi omille ikäluo­kil­leen, myös vanhemmille hevosille tarkoit­etuissa sarjoissa. Kuitenkin vain yksi lähtö päivässä ja korkeintaan kaksi lähtöä seitsemän päivän aikana sallitaan, ei kuitenkaan peräkkäisinä päivi­nä.

Edellä mainittuja vanhemmilla hevosil­la voidaan osallistua yhteen lähtöön päivässä ja enintään kolmeen lähtöön seitsemän päivän aikana.

Pistekilpailusta, uloslyöntiajosta sekä Kuninkuus- ja Kuningatarkilpailusta lasketaan kiintiöön vain yksi lähtö/päivä.

Mikäli hevonen ilmoitetaan useampaan lähtöön seitsemän vuoro­kau­den aikana kuin sen kil­pailuoikeus edellyttää, osallistuu hevonen kilpailujen suorittamisjärjestyksessä niihin lähtöihin, joihin sen kilpailuoikeus riittää. Siinä lähdössä, josta hevonen joutuu jäämään pois, annetaan ilmoit­tajalle lähdössä maksettavan neljännen palkinnon suuru­inen sakko, kuitenkin enintään 200 euroa. Hevonen asetetaan seitsemän vuorokauden kilpailukieltoon siitä päivästä, jolloin hevonen joutuu jäämään pois.

Kilpailuoikeutta ei ole suomen­hevosilla, jotka ovat yli viisitoistavuoti­aita eikä lämminverihevosilla, jotka ovat yli kaksitoistavuotiaita.

Kilpailuihin ei ole oikeutettu osal­listumaan hevonen, joka on todistet­tavasti tiine neljä kuukautta aikaisemmin suoritetusta astutuksesta, varsanalainen, ontuva tai muutoin sairas.

Varsanalainen tamma saa kilpailla seitsemän kuukauden kuluttua var­somisesta tai kolmen kuukauden kulut­tua varsan kuolemasta.

Montélähdöissä kilpailuoikeus on vähintään neljävuotiailla lämminverisillä sekä vähintään viisivuotiailla suomenhevosilla.

Suomessa ei ole kilpailuoikeutta sellaisella ulkomaan rekisterissä olevalla hevosella, jolla on kilpai­lukielto kotimaassaan tai muualla, tai jonka kilpailuoikeus kotimaas­sa on päättynyt.


« Takaisin sääntöihin
« Takaisin asiakohtaiseen hakemistoon


 
Tulosta sivu