valjastaminen

Kilpailurata ja ajanotto

§ 15 Ajanotto, tulojärjestys

Voittajan aika on saatava maalikameralla ja vähintään yhdellä kellolla Muiden ajanot­osta määrää maalituomari. Maalikameraa käytettäessä tarkistetaan, että se on antanut voittajahevoselle oikean ajan. Maalikameran kuva ratkaisee tulojärjestyksen. Jos kuva on epäselvä tai muuten ei saada selvyyttä tulojärjestyksestä, kilpailutuomaristolle esitetty ja sen puheen­joh­tajan hyväksymä tulo­järjestys on pätevä. Hyväksytystä tulojär­jes­tyksestä ei voi valittaa.

Ajanotto alkaa volttilähetyksessä aja‑komen­nosta ja autolähetyksessä siitä, kun lähetys­auton siivekkeet ohittavat lähtölinjan. Linjalähetyksessä ajanotto alkaa, kun ensimmäisen hevosen turpa leikkaa lähtölinjan. Ajan­otto sekä hevosen juoksu päättyvät hevosen turvan saavutet­tua maalilinjan.

Kilpailu päättyy tasatulokseen silloin, kun samassa lähdössä ei syn­ny havaittavaa eroa hevosten välille. Kahden tai useamman hevosen juoksu päättyy tasatulokseen saman sarjan eri lähdöissä sil­loin, kun niille ajanottolaitteella on saatu sama aika.

Kokonaisaika ja kilometriaika ilmoitetaan ja lasketaan 0,1 sekunnin tarkkuudella. Kokonais- ja kilometriaikaa laskettaessa kym­menesosasekunti korotetaan seuraa­vaan, jos sadasosa on viisi tai suurempi.


« Takaisin sääntöihin
« Takaisin asiakohtaiseen hakemistoon


 
Tulosta sivu