raviurheilu silmät 918x159

Varusteopas

Hevosen varusteiden ja valjastuksen on oltava siistejä, asianmukaisia ja hyväkuntoisia. Varusteita on huollettava säännöllisesti ja niiden kuntoa ja kulumista on säännöllisesti tarkkailtava valjasrikoista johtuvien vaaratilanteiden välttämiseksi. Erityisesti on tarkkailtava varusteiden metalliosia kulumisen ja ruostumisen varalta.

 

Varusteiden on oltava hevoselle sopivan kokoisia ja oikein asennettuja. Itse muunneltujen varusteiden käyttö on kiellettyä.

 

Vahinkotapauksessa vakuutuskorvaus voidaan evätä, mikäli vahinko on aiheutunut itse tehdyn varusteen pettämisestä tai varuste on ollut huonokuntoinen. Varusteiden kunnosta vastaa osaltaan valmentaja ja osaltaan myös ohjastaja. Valmentaja on kuitenkin aina päävastuussa.

 

Varusteiden kiinnitysten on oltava sellaisia, että ne voidaan onnettomuustilanteessa nopeasti avata.


Varusteiden avulla pyritään estämään lyöntejä ja polkemia, tasapainottamaan hevosen ravia ja parantamaan hevosen ohjattavuutta ja toimivuutta. Ihannetilanteessa hevonen pystyy juoksemaan pelkässä perusvarustuksessa.

Vasemmassa valikossa avautuvat Varusteoppaan alasivut. Oikealta voit avata oppaan pdf-muotoisena tai siirtyä aakkoselliseen hakuun.

 

 


 
Tulosta sivu