raviurheilu silmät 918x159

Lääkintäohjeet

Tarkennuksia ja lisäohjeita lääkeaineiden käytöstä ja dopingvalvonnasta liittyen Ravikilpailusääntöjen pykälään 45.

 

Tunnistusasiakirjan lääkityssivun täyttäminen

Suomessa rekisteröityjen hevosten alkuperäisiä tunnistusasiakirjoja ovat Suomen Hippoksen antamat hevospassit ja rekisteritodistukset.

 

Hevospasseissa on Hevosen lääkitys -sivu, jonka täyttämällä hevosen omistaja voi vaikuttaa siihen, minkälaisilla lääkkeillä hevosta voi hoitaa. Vanhoihin tunnistusasiakirjoihin lääkityskohta lisätään tarroina, jotka liimataan rekisterikirjan tyhjälle sivulle tai rekisteritodistuksen takapuolelle. Tarroja saa Hippoksesta, raviradoilta, hevosjalostusliitoilta ja eläinlääkäreiltä. Hevonen on lainsäädännön mukaan tuotantoeläin, ja siten hevosta koskee tuotantoeläinten lääkitsemisestä annettu lainsäädäntö.

 

Hevosen omistaja voi lääkityssivun I-kohdassa allekirjoituksellaan ilmoittaa, että hevosen teurastaminen elintarvikkeeksi on kielletty. Kielto kestää hevosen koko elämän ajan ja se on vahvistettava Hippoksen edustajalla raviradalla, hevosjalostusliitossa tai lähettämällä tunnistusasiakirja Hippokseen leimausta varten. Omistajan vaihtuminen ei vaikuta teurastuskieltoon.

 

Jos hevosen teurastus elintarvikkeeksi on kielletty, saadaan hevosta lääkitä myös monilla sellaisilla lääkeaineilla, joita ei ole hyväksytty tuotantoeläimille. Näitä ovat esim. tietyt ihmisille ja pieneläimille rekisteröidyt lääkkeet. Tällaisten lääkitysten kirjaaminen kohtaan II on näiden hevosten osalta vapaaehtoista. Hevosen haltijan on kuitenkin tässäkin tapauksessa pidettävä omaa kirjanpitoa hevosen lääkityksistä.

 

Jos kohtaa I ei ole täytetty, on hevosta hoitavan eläinlääkärin merkittävä lääkityssivun tai -tarran II-kohtaan hevoselle antamansa tai määräämänsä hoidot sellaisilla lääkeaineilla, joita ei ole hyväksytty tuotantoeläimille. Euroopan Komissio on antanut asetuksen EY/1950/2006, jossa on lista hevosille välttämättömistä lääkeaineista (’Hevoslääkelista’).

 

Hevoslääkelistassa luetellaan lääkeaineet, joiden turvallisuutta jääminä ei ole tutkittu, mutta joita voidaan käyttää hevoselle 6 kuukauden teurasvaroajalla. Näitä lääkkeitä saa siis käyttää myös hevosilla, jotka joskus mahdollisesti teurastetaan elintarvikkeiksi, mutta näistä lääkkeistä on tehtävä merkintä hevosen tunnistusasiakirjaan.

 

Jos hevosta hoidetaan Hevoslääkelistaan kuulumattomilla lääkeaineilla, joita ei ole tuotantoeläimille rekisteröity, aiheutuu siitä hevosen elinikäinen teurastuskielto.

Tämän sivun oikeassa laidassa on linkki lääkintäohjeeseen PDF-muotoisena sekä asianomaiset kohdat ravikilpailusäännöistä (PDF).


 

Lääkintäohjeet

Lääkintäohje

Valmisteluettelo

Lääkekirjanpito

LÄÄKINTÄ JA LÄÄKKEET

Ravikilpailusäännöt 45 §

Ravikilpailujen rangaistusmääräykset

Rangaistusmääräykset 45 §

EVIRAN JULKAISUT

Hevosen lääkitysopas

Medicinering av hästar


Hyvä Hevosenpito
- opas hevosen arkeen

Hyvä Hevosenpito - opas (pdf) (1.1 MB)


Tulosta sivu