raviurheilu silmät 918x159

Hevosen pakollinen kilpailuvakuutus

Vakuutus on voimassa Euroopassa.

 

2.1. Vastuuvakuutus

Vakuutus on hevoskohtainen ja käsittää kaikki Suomen Hippoksen kilpailurekisteriin merkityt voimassa olevan kilpailuoikeuden omaavat hevoset.


Vakuutettuna on ravihevosen käsittelijä, joka voi olla hevosen omistaja, valmentaja, ajaja tai heidän suostumuksellaan muu 16-vuotta täyttänyt henkilö, joka käsittelee hevosta ravikilpailun tai järjestetyn ja valvotun harjoituksen aikana kilpailualueella tai näihin liittyvän kuljetuksen aikana. Vakuutuksesta korvataan vakuutusehtojen mukaisesti ne henkilö- ja esinevahingot, josta vakuutettu on voimassa olevan oikeuden mukaan korvausvelvollinen.


Vastuuvakuutuksesta ei siis korvata itselle aiheutuneita vahinkoja, vaan vastapuolelle koituvat vahingot. Kuvaava esimerkki ko. tapahtumassa on se, kun hevonen lastauksen tai purkauksen aikana riistäytyy irti ja aiheuttaa vahinkoa ulkopuolisille. Näissä tapauksissa korvataan ulkopuolisille aiheutetut vahingot.

 

Vakuutetun omavastuu on jokaisesta vahingosta 200 euroa.

 

Tapahtuneesta tai ilmeisesti korvausvaatimukseen johtavasta vahingosta on ilmoitettava kilpailun aikana kilpailutuomaristolle tai kilpailujen tai harjoitusten järjestäjälle.

 

2.2. Hevos- ja varustevakuutus

Vakuutettuna on automaattisesti sellaisen ravihevosen omistaja tai haltija, jolla on kohdan 2.1. mukainen vakuutus. Tästä vakuutuksen osasta voidaan korvata myös itselle aiheutuneita vahinkoja.

 

Vakuutuksesta korvataan kilpailuissa sekä järjestetyn ja valvotun harjoituksen aikana kilpailualueella äkillisesti ja ennalta-arvaamattomasti kilpailukärryille ja muille kilpailuvarusteille aiheutuneet vahingot.

 

Lisäksi vakuutuksesta korvataan ravikilpailulähdön tai järjestetyn ja valvotun harjoituslähdön aikana tapahtuneesta valjakoiden yhteentörmäyksestä johtuvat tapaturmaisen vammautumisen aiheuttamat vahingot hevoselle.

 

Hevosvahingossa korvausta maksetaan 20 000 euroon saakka hevosta kohti ja varustevahingossa 5 000 euroon yhtä kilpailijaa kohti. Ilmoitusvelvollisuus kuten vastuuvakuutuksessa. Omavastuu on 200 euroa.

 

2.3. Avustajan tapaturmavakuutus

Hevosen pakollinen kilpailuvakuutus kattaa myös ns. avustajan tapaturmat, jotka sattuvat raviradalla tai siihen kuuluvalla talli- tai varikkoalueella kilpailun tai järjestetyn ja valvotun harjoituksen aikana.

 

Korvausta maksetaan vammanhoitokuluista tapaturmaa kohti enintään 8 500 euroa, kertakorvaus pysyvästä invaliditeetista 75 000 euroa ja kertakorvaus tapaturmaisessa kuolemantapauksessa 50 000 euroa.

 

Hevosen pakollinen kilpailuvakuutus, joka sisältää ravikilpailijan vastuuvakuutuksen, hevos- ja varustevakuutuksen ja avustajan tapaturmavakuutuksen hinta on 60 euroa (sisältää kilpailuoikeuden).

 

Poniravikilpailijoiden vakuutukset

Poniravilähdöissä ovat voimassa edellä kohdassa 2.1 ja 2.2 ja 2.3 mainitut vakuutukset ja kilpailulisenssiin sisältyvä kilpailuaikainen tapaturmavakuutus poniravikilpailusäännöt huomioiden.

 

Ponivahingoissa korvausta maksetaan enintään 5 000 euroa ponia kohti ja varustevahingoissa 2 500 euroa kilpailijaa kohti. Ponien vakuutusmaksu on 40 euroa (sisältää kilpailuoikeuden). Omavastuu on 200 euroa.

 

LähiTapiolassa ravikilpailijan vakuutuksen vahingot käsitellään keskitetysti.

 

Lisätietoja Jouni Vikström puh. 020 760 5247


 

Hevosen pakollinen kilpailuvakuutus

Vakuutusehdot

VAKUUTUKSEN MAKSAMINEN

Hevosen ja ponin pakolllista kilpailuvakuutusta ei tilata etukäteen. Jos osanottajilta vaaditaan pakollinen kilpailuvakuutus, tapahtuman järjestäjä tarkistaa hevosen tai ponin vakuutusturvan ja hoitaa tarvittaessa laskuttamisen.

Pakollista kilpailuvakuutusta maksettaessa om käytettävä laskussa olevaa viitenumeroa.

Vakuutuskausi alkaa hevosen kilpailupäivästä.

Jos laskua ei ole maksettu eräpäivään mennessä, hevonen asetetaan kilpailukieltoon toistaiseksi alkaen seuraavasta ilmoittamisesta.

Ilmoittamiskielto puretaan, kun Suomen Hippokseen toimitetaan kopio suoritetusta maksusta (fax. 020 760 5299).

Jos hevonen on asetettu kilpailukieltoon maksamattoman vakuutusmaksun takia, kilpailukielto ei purkaannu omistajanvaihdoksen yhteydessä. 

HEVOS- JA VARUSTEVAKUUTUKSESTA EI KORVATA

Hevosen vahingot
- hevosen arvonalennusta
- rasitusvammoja, vaikka vamma ilmenisikin äkillisesti
- sairastumisesta aiheutunutta vahinkoa
- vahinkoa, joka aiheutuu siitoskyvyn menettämisestä tai vähentymisestä
- jos hevonen on huumausaineiden tai niihin verrattavien aineiden vaikutuksen alaisena
- jos hevosella on kilpailtu neljännen tiineyskuukauden jälkeen
- vahinkoa, joka aiheutuu taloudellisista syistä tehdystä hevosen lopettamisesta

Varustevahingot
Vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka on aiheutunut
- liikenneonnettomuudesta
- varkaudesta
- katoamisesta tai unohtamisesta
- kulumisesta
- muutoin kuin ravikilpailuissa tai järjestetyn ja valvotun harjoituksen aikana kilpailualueella

Kilpailuajaksi katsotaan aika, joka alkaa kaksi (2) tuntia ennen ensimmäisen lähdön esittelyä ja päättyy puoli tuntia viimeisen lähdön maaliintulon jälkeen.

Kilpailualueeseen kuuluu ravirata sekä siihen kuuluva talli- ja varikkoalue sekä katsomo.

Kuljetus katsotaan alkavaksi, kun kuormaus kuljetusajoneuvoon alkaa ja päättyneeksi, kun purkaus kuljetusajoneuvosta on suoritettu. Koskee mahdollisia korvaustapauksia vain ravikilpailijan vastuuvakuutuksessa.


Ravikilpailijan vakuutuksista

LähiTapiolan yhteystiedot


Tulosta sivu