raviurheilu silmät 918x159

Pakollinen kilpailuvakuutus

Kilpailevien ravihevosten pakollisen kilpailuvakuutuksen uudet ehdot astuivat voimaan 1.1.2019. Ehdot koskevat 1.1.2019 jälkeen lunastettavia hevosen kilpailuvakuutuksia. Pakollisen kilpailuvakuutuksen vakuutusturva on voimassa kalenterivuoden loppuun saakka. 


Omille varusteille itse aiheutettuja vahinkoja ei korvata hevosen pakollisen kilpailuvakuutuksen kautta. Mikäli harrastaja haluaa saada omalle hevoselleen ja omille varusteilleen erillisen vakuutusturvan, kannattaa asia hoitaa oman vakuutusyhtiön kanssa.


Hevosen kilpailuoikeuden hinnat 1.1.2019 alkaen


Hinta on porrastettu kahteen osaan, koko vuoden ja kolmen kuukauden hintaan. Alennettu maksu peritään, jos kilpailuvakuutus lunastetaan viimeisen kolmen kuukauden aikana.


Hevosen ja ponin kilpailuoikeus

(sisältää kilpailuoikeuden ja pakollisen kilpailuvakuutuksen)1.1.-31.12.2019
1.10.-31.12.2019
Ravihevonen

62 €

38 €

Raviponi

33 €

20 €

 
Ravihevosen pakollisen kilpailuvakuutuksen vakuutusturva

alkaen 1.1.2019


Hevosvakuutus


Vakuutus korvaa hevosen tai ponin tapaturmaisen menehtymisen kilpailuaikana. Korvattavia kuluja ovat tapaturmasta johtuvat hevosen lopetus-, hävitys- ja poiskuljetuskulut sekä hevosen tai ponin arvo. Korvaus enintään 20 000 euroa per hevonen (ponit 5 000 euroa), omavastuu 200 euroa per vahinko.


Omille varusteille tai henkilökohtaisille tavaroille aiheutuvia vahinkoja ei korvata. Myöskään hevosen tapaturmaisesta vahingoittumisesta aiheutuvia muita hoitokuluja, kuin eläinsuojelullisista syistä tapahtuvasta hevosen lopettamisesta aiheutuvat lopetuskulut, ei korvata hevosvakuutuksesta.


Ravikilpailijan vastuuvakuutus (toiselle aiheutetut vahingot)


Vakuutukseen kuuluvasta ravikilpailijan vastuuvakuutuksesta korvataan kilpailuaikana toiselle aiheutettuja vahinkoja ehtojen mukaisissa tilanteissa.


Vastuuvakuutuksesta ei korvata kilpailutulojen menetystä.


Henkilövahinkojen osalta vakuutusmäärä on 500 000 € per vahinko ja vakuutuskausi.


Törmäysvakuutus


Törmäysvakuutus kattaa hevosen varusteet/kärryt tilanteessa, jossa seuraavat kolme ehtoa täyttyvät yhtäaikaisesti:

1.      rikkoutuminen on aiheutunut törmäyksestä toiseen valjakkoon,
2.      törmäys on aiheutunut toisen valjakon äkillisestä ja ennalta-arvaamattomasta pysähtymisestä ja
3.      pysähtyminen on aiheutunut hevosen äkillisestä sairauskohtauksesta, tapaturmasta tai muusta sellaisesta syystä, johon ohjastaja ei ole voinut toimillaan vaikuttaa

Vakuutus kattaa sekä tilanteen aiheuttaneen valjakon että kolarissa mukana olleiden muiden valjakoiden varusteet. Turva on voimassa Suomessa kilpailuaikana ja ainoastaan kaviouralla.
Jokaisesta vahingosta vähennetään jokaiselta valjakolta 500 euron omavastuu. 

Hevosen pakollinen kilpailuvakuutus

Vakuutusehdot

VAKUUTUKSEN MAKSAMINEN

Hevosen ja ponin pakolllista kilpailuvakuutusta ei tilata etukäteen. Jos osanottajilta vaaditaan pakollinen kilpailuvakuutus, tapahtuman järjestäjä tarkistaa hevosen tai ponin vakuutusturvan ja hoitaa tarvittaessa laskuttamisen. Heppa-järjestelmän kautta ilmoittauduttaessa vakuutukset hoituvat automaattisesti eikä niitä tarvitse radalla tarkastaa.

Pakollista kilpailuvakuutusta maksettaessa on käytettävä laskussa olevaa viitenumeroa.

Vakuutuskausi alkaa hevosen kilpailupäivästä ja päättyy kalenterivuoden lopussa.

Jos laskua ei ole maksettu eräpäivään mennessä, hevonen asetetaan kilpailukieltoon toistaiseksi alkaen seuraavasta ilmoittamisesta.

Ilmoittamiskielto puretaan, kun Suomen Hippokseen toimitetaan kopio suoritetusta maksusta.

Jos hevonen on asetettu kilpailukieltoon maksamattoman vakuutusmaksun takia, kilpailukielto ei purkaannu omistajanvaihdoksen yhteydessä. 

HEVOS- JA VARUSTEVAKUUTUKSESTA EI KORVATA

Hevosen vahingot
- hevosen arvonalennusta
- rasitusvammoja, vaikka vamma ilmenisikin äkillisesti
- sairastumisesta aiheutunutta vahinkoa
- vahinkoa, joka aiheutuu siitoskyvyn menettämisestä tai vähentymisestä
- jos hevonen on huumausaineiden tai niihin verrattavien aineiden vaikutuksen alaisena
- jos hevosella on kilpailtu neljännen tiineyskuukauden jälkeen
- vahinkoa, joka aiheutuu taloudellisista syistä tehdystä hevosen lopettamisesta

Varustevahingot
Vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka on aiheutunut
- omille varusteille tai henkilökohtaisille tavaroille
- liikenneonnettomuudesta
- varkaudesta
- katoamisesta tai unohtamisesta
- kulumisesta
- muutoin kuin ravikilpailuissa tai järjestetyn ja valvotun harjoituksen aikana kilpailualueella

Kilpailuajaksi katsotaan aika, joka alkaa kaksi (2) tuntia ennen ensimmäisen lähdön esittelyä ja päättyy puoli tuntia viimeisen lähdön maaliintulon jälkeen.

Kilpailualueeseen kuuluu ravirata sekä siihen kuuluva talli- ja varikkoalue sekä katsomo.

Kuljetus katsotaan alkavaksi, kun kuormaus kuljetusajoneuvoon alkaa ja päättyneeksi, kun purkaus kuljetusajoneuvosta on suoritettu. Koskee mahdollisia korvaustapauksia vain ravikilpailijan vastuuvakuutuksessa.


Ravikilpailijan vakuutuksista

LähiTapiolan yhteystiedot


Tulosta sivu