kontio 918x159

Ulkomaisessa rekisterissä kilpaileva hevonen

EU-maiden sisällä lisääntynyt vapaa kilpailu on tuonut myös Suomeen koko joukon ulkomaan rekisterissä kilpailevia hevosia. Erityisesti Ruotsin rekisterissä olevia hevosia kilpailee Suomessa runsaasti.

 

Suomessa valmennuksessa olevan ulkomaisessa rekisterissä kilpailevan hevosen kilpailuttamiseen liittyy runsaasti erityisehtoja ja velvollisuuksia, jotka valmentajan on huomioitava.

 

Ennen Suomessa valmennuksessa olevan ulkomaan rekisterissä kilpailevan hevosen ilmoittamista ensimmäiseen kilpailuun tai koelähtöön Suomessa on Suomen Hippokseen toimitettava väliaikainen vientitodistus.


Hevonen on ilmoitettava yhtä arkipäivää ennen Suomen rekisterissä olevien hevosten ilmoittamisajan päättymistä aina, kun

- hevonen kilpailee ensimmäisen kerran Suomessa

- hevonen ilmoitetaan internetin kautta

- hevonen on ilmoitettu kilpailuun ulkomailla (mahdolliset välistartit ulkomailla on kerrottava ilmoittamisen yhteydessä) tai on kilpaillut ulkomailla edellisen Suomen kilpailunsa jälkeen

- hevonen ilmoitetaan kalenterivuoden ensimmäiseen kilpailuun

 

Kun Suomessa valmennuksessa oleva hevonen ilmoitetaan ensimmäiseen kilpailuun tai koelähtöön hevosen edustajalle lähetetään tilisiirto kilpailuoikeusmaksun maksamista varten.

 

Suomessa valmennuksessa olevan hevosen voittamat palkinnot maksetaan pääsääntöisesti suomalaiselle pankkitilille.

 

Jos hevosen omistaja tai edustaja haluaa, että palkinnot maksetaan ulkomaiselle tilille, hevosen omistajan tai edustajan on toimitettava tilitiedot jokaisen kilpailun jälkeen ravien järjestäjälle ja sovittava palkintojen maksusta erikseen. Ravien järjestäjällä on oikeus vähentää kansainvälisen maksuliikenteen kulut palkinnosta.

 

Suomessa valmennuksessa oleva ulkomaan rekisterissä kilpailuun tai koelähtöön osallistuva hevonen, jolle ei ole hankittu suomennettua tunnistustodistusta, tunnistetaan ennen hevosen ensimmäistä kilpailua tai koelähtöä. Seuraava tunnistus suoritetaan, kun edellisestä tunnistamisesta on kulunut yli kuusi kuukautta.

 

Suomessa valmennuksessa olevien hevosten tunnistusmaksu 25 euroa/kilpailu maksetaan (käteissuoritus) sisäänkirjoitukseen. Maksua ei peritä, jos hevoseen on alkuperämaassa laitettu tunnistettavissa oleva mikrosiru.

 

Jos hevoselle on hankittu suomennettu tunnistustodistus, hevosta ei tunnisteta. Suomennettujen tunnistustodistusten myöntö päättyi 1.1.2015.

 

Tunnistamistilanteita varten hevosen valmentajalla tai omistajalla on oltava hevosen rekisteritodistus, passi, sertifikaatti tai suomennettu tunnistustodistus aina kilpailupaikalla mukana.

 

Suomessa valmennuksessa olevalla hevosella on oltava kilpailuoikeus sekä rekisterimaan että Suomen sääntöjen mukaisesti.

 

Suomessa valmennuksessa olevan ulkomaan rekisterissä kilpailevan hevosen hyväksytyn koelähdön aikarajat määräytyvät Suomen ravikilpailusääntöjen mukaan. 

Suomennettu tunnistustodistus

Ulkomaan rekisterissä oleville hevosille, jotka ovat Suomessa valmennuksessa, on mahdollista hankkia suomennettu tunnistustodistus. Kun suomennettu tunnistustodistus on hankittu, ei hevosta tarvitse tunnistaa kilpailun yhteydessä.

Suomennetun tunnistustodistuksen hankkiminen

Suomennettua tunnistustodistusta ei ole voinut hankkia 1.1. 2015 jälkeen.


Tulosta sivu