kontio 918x159

Ulkomaisessa rekisterissä kilpaileva hevonen

EU-maiden sisällä lisääntynyt vapaa kilpailu on tuonut myös Suomeen koko joukon ulkomaan rekisterissä kilpailevia hevosia. Erityisesti Ruotsin rekisterissä olevia hevosia kilpailee Suomessa runsaasti.

 

Suomessa valmennuksessa olevan ulkomaisessa rekisterissä kilpailevan hevosen kilpailuttamiseen liittyy runsaasti erityisehtoja ja velvollisuuksia, jotka valmentajan on huomioitava.

 

Ennen Suomessa valmennuksessa olevan ulkomaan rekisterissä kilpailevan hevosen ilmoittamista ensimmäiseen kilpailuun tai koelähtöön Suomessa on Suomen Hippokseen toimitettava väliaikainen vientitodistus.

 

Hevonen on ilmoitettava yhtä arkipäivää ennen Suomen rekisterissä olevien hevosten ilmoittamisajan päättymistä aina, kun
- hevonen kilpailee ensimmäisen kerran Suomessa
- hevonen ilmoitetaan internetin kautta
- hevonen on ilmoitettu kilpailuun ulkomailla (mahdolliset välistartit ulkomailla on kerrottava ilmoittamisen yhteydessä) tai on kilpaillut ulkomailla edellisen Suomen kilpailunsa jälkeen
- hevonen ilmoitetaan kalenterivuoden ensimmäisen kilpailuun.

 

Kun Suomessa valmennuksessa oleva hevonen ilmoitetaan ensimmäiseen kilpailuun tai koelähtöön, hevosen valmentajalle lähetetään tilisiirto pakollisen  kilpailuvakuutuksen maksamista varten.

 

Suomessa valmennuksessa olevan hevosen voittamat palkinnot maksetaan pääsääntöisesti suomalaiselle pankkitilille.

Jos hevosen omistaja tai edustaja haluaa, että palkinnot maksetaan ulkomaiselle tilille, hevosen omistajan tai edustajan on toimitettava tilitiedot jokaisen kilpailun jälkeen ravien järjestäjälle ja sovittava palkintojen maksusta erikseen. Ravien järjestäjällä on oikeus vähentää kansainvälisen maksuliikenteen kulut palkinnosta.

 

Hevonen tunnistetaan ennen jokaista kilpailua Suomessa, ellei sille ole hankittu suomennettua tunnistustodistusta. Jos Suomessa valmennuksessa olevalle hevoselle on hankittu suomennettu tunnistustodistus, hevonen tunnistetaan ennen ensimmäistä todistuksen hankkimisen jälkeistä kilpailua ja jatkossa tarpeen vaatiessa.


Suomessa valmennuksessa olevien hevosten tunnistusmaksu (25 euroa/kilpailu) maksetaan (käteissuoritus) sisäänkirjoitukseen.  Maksua ei peritä, mikäli hevoselle on hankittu suomennettu tunnistustodistus tai jos hevosessa on alkuperämaassa laitettu tunnistettava mikrosiru.

 

Tunnistamistilanteita varten hevosen valmentajalla tai omistajalla on oltava hevosen rekisteritodistus, passi, sertifikaatti tai suomennettu tunnistustodistus aina kilpailupaikalla mukana.

Suomessa valmennuksessa olevalla hevosella on oltava kilpailuoikeus sekä rekisterimaan että Suomen sääntöjen mukaisesti.

 

Suomessa valmennuksessa olevan ulkomaan rekisterissä kilpailevan hevosen hyväksytyn koelähdön aikarajat määräytyvät Suomen ravikilpailusääntöjen mukaan. 

Suomennettu tunnistustodistus

Ulkomaan rekisterissä oleville hevosille, jotka ovat Suomessa valmennuksessa, on mahdollista hankkia suomennettu tunnistustodistus. Kun suomennettu tunnistustodistus on hankittu, ei kyseistä hevosta tarvitse enää tunnisteta ennen hevosen jokaista kilpailua, vaan se tunnistetaan ainoastaan tarpeen vaatiessa.

Ne ulkomaan rekisterissä olevat Suomessa kilpailevat hevoset, joille ei ole hankittu suomennettua tunnistustodistusta, on  tunnistettava alkuperäisdokumenttien perusteella aina ennen kilpailua.

Suomennetun tunnistustodistuksen hankkiminen

Tilapäisesti maahan tuodun hevosen maahantuoja/valmentaja pyytää hevosjalostusliiton tunnistamisoikeudet omaavan henkilön tunnistamaan kyseisen hevosen, jolloin hevonen tunnistetaan ja hevosen tunnistetiedot merkitään suomeksi tunnistelomakkeeseen. Samassa yhteydessä hevosesta otetaan verinäyte ja hevosesta tehdään laboratoriossa verimääritys.

Kun hevosen maahantuoja/valmentaja on saanut Suomen Hippoksesta suomennetun tunnistustodistuksen, tunnistetaan hevonen kilpailupaikalla ennen seuraavaa kilpailua ja tunnistaminen merkitään suomennettuun tunnistustodistukseen. Tämän jälkeen kyseinen hevonen tunnistetaan vain tarpeen vaatiessa.

Suomennettu tai tilapäinen sertifikaatti tulee aina olla hevosen mukana kilpailupaikalla.  Mikäli suomennettua tunnistustodistusta ei ole hankittu tai sitä ei ole mukana kilpailupaikalla tai se on kadonnut, on ulkomaisessa rekisterissä oleva hevonen aikaisemman käytännön mukaisesti tunnistettava ennen kilpailua ja tästä peritään maksu. Ravirata perii maksun sisäänkirjoituksessa. Mikäli ulkomaan rekisterissä oleva hevonen, jolle on jo hankittu suomennettu tunnistustodistus, myöhemmin siirretään Suomen Hippoksen kilpailurekisteriin, ei kyseistä hevosta Suomen Hippoksen tarvitse enää hevosjalostusliiton tunnistusoikeudet omaavan henkilön toimesta uudestaan tunnistaa.

Lisätietoja

Hinnasto


Tulosta sivu