kasvatus laitumella 918x158

Jalostusvaliokunta

Kokoonpano

Kristiina Ertola pj.

Hannu Ala-Korpi

Marjo Kaipainen

Ilkka Klemola

Mikko Korpela

Matti Ojala

Markku Punkari

Jukka Pösö

Heidi Sihvo

Mikko Väisänen

Minna Mäenpää siht.

 

Tehtävät

Tekee esitykset jalostusohjesäännöiksi, hevoskasvatuksen ja hevostalouden valtiontuen jakamiseksi sekä tuontivaatimuksia varten. Suorittaa oriiden jälkeläisarvostelun ja palkitsee jalostusarvosteltuja hevosia parantuneiden suoritusten tai jälkeläisten suoritusten perusteella

 

Päättää hevosten jalostukseen, käyttöön, rekisteröintiin ja jalostusarvosteluun liittyvistä erikoiskysymyksistä (keinosiemennys- ja alkionsiirtosääntö, jalostusarvostelujen palkitsemisrajat, poikkeusrekisteröinnit ym.). Päättää hevosten tuontiin ja vientiin liittyvistä erikoiskysymyksistä. Valmistelee hallituksen antamat tehtävät. Käsittelee muut hevoskasvatusta ja hevosalaa koskevat kysymykset.

  

Seuraava kokous

Valiokunnan seuraava kokous järjestetään 15.10.2018. Kokouksessa käsiteltäväksi toivottavat asiat tulee toimittaa Suomen Hippokseen kolme viikkoa ennen kokousta.
 
ori

Tulosta sivu