silmä ratsu 918x158

Ravihevosten kasvattajapalkintojärjestelmä

Uusi malli voimassa 1.1.2015 lähtien, uuden mallin mukaiset palkinnot maksetaan ensimmäisen kerran kasvattajille toukokuussa 2016.

1. Kasvattajapalkinnon tarkoituksena on edistää kotimaista ravihevoskasvatusta. Kasvattajapalkinto koskee Suomen Hippos ry:n rekisteriin merkittyjä Suomessa syntyneitä hevosia. Kasvattajapalkinto koskee myös ulkomaille myytyä Suomessa syntynyttä ja rekisteröityä hevosta sekä ulkomailla Suomen rekisterissä olevasta tammasta syntynyttä hevosta, joka on tuotu Suomeen syntymävuoden joulukuun 31. päivään mennessä.

 

2. Kasvattajapalkinnot jaetaan totopelien tuotoista hevoskasvatuksen edistämiseen kohdennettavista varoista.

 

3. Suomen Hippos ry maksaa kasvattajapalkinnon hevosen kasvattajalle kilpailutiedoissa olevien palkintomäärien perusteella sen jälkeen, kun varat ovat tarkoitusta varten käytettävissä.

 

4.Kasvattajapalkinto määräytyy hevosen Suomessa joulukuun loppuun mennessä saavuttamien palkintojen perusteella. Kasvattajapalkintojen suuruus on:


Suomenhevoset  

 

Lämminveriset

 

3-4v

15 %                               

 2-3v                     

15 %    

5v

13 %   

4v                         

13 %                        

6-11v

10 %

5-7v                     

10 % 

12-15v

5 %

8-12v                   

5 %


Pienin maksettava kasvattajakohtainen palkinto on 150 euroa. Jalostukseen hyväksymättömän lämminverisen ravihevosoriin jälkeläisellä ei ole oikeutta kasvattajapalkintoihin.

Kuninkuusravien ylimääräinen kasvattajapalkinto on 15 %.

 

5. Kasvattajapalkinto maksetaan hevosen kasvattajalle myös hevosen ulkomailla saavuttamien palkintojen perusteella ja sen suuruus on kymmenen (10) prosenttia hevosen palkintosummasta, kuitenkin enintään 10.000 e/vuosi. Pienin maksettava hevoskohtainen palkinto on 170 e. Ulkomaille myydyn lämminverisen ravihevosen kasvattajapalkinnon perusteena ovat vain 2-7-vuotiaana saavutetut palkinnot, joista kasvattajan tulee vuosittain anoa kasvattajapalkintoa Suomen Hippos ry:ltä. Anomus tulee toimittaa Suomen Hippokseen kilpailuvuotta seuraavan helmikuun 15. päivään mennessä. Myöhemmin saapuneita anomuksia ei hyväksytä.

 

6. Hevosen kasvattaja on emän omistaja varsan syntyessä ellei kasvattajaksi ole ilmoitettu emän haltijaa Suomen Hippos ry:n rekisterissä. Mikäli kasvattaja ei ole luonnollinen henkilö, vaan yhdistys, säätiö, yhtiö, osuuskunta tai muu yhteisö tai yhteisomistus, maksetaan kasvattajapalkinto tälle tai tämän määräämälle edustajalle.

 

Valtion tai kunnan tai näiden omistaman laitoksen ollessa kasvattajana, ei kasvattajapalkintoa makseta. Jos kasvattaja kuolee, maksetaan kasvattajapalkinto hänen perikunnalleen. 


Kasvattajapalkintojen maksatus umpeutuu maksatusvuoden loppuun. Mikäli kasvattajaa ei tavoiteta määräajassa tai kasvattajapalkinto palautuu toistuvasti Suomen Hippos ry:lle, voidaan avustus käyttää muiden kasvatustukien maksatukseen maa- ja metsätalousministeriön hyväksymin perustein.

 

7. Jos kasvattajapalkinnon suhteen esiintyy epäselvyyttä tai riitaisuutta, ratkaisee ne Suomen Hippos ry:n hallitus, jolla on myös oikeus evätä tai keskeyttää palkinnon maksaminen tällaisissa tapauksissa.

 

8. Väärin perustein maksettu kasvattajapalkinto peritään takaisin.Suomen Hippoksen jalostusvaliokunta 5.6. 2013Ravihevosten kasvattajapalkinnot

Kasvattajapalkinnon jakoperusteet vuonna 2014 kilpailleille hevosille

1.      Kasvattajapalkinnon tarkoituksena on edistää kotimaista ravihevoskasvatusta.

Kasvattajapalkinto koskee Suomen Hippos ry:n rekisteriin merkittyjä Suomessa syntyneitä hevosia. Kasvattajapalkinto koskee myös ulkomaille myytyä Suomessa syntynyttä ja rekisteröityä hevosta sekä ulkomailla Suomen rekisterissä olevasta tammasta syntynyttä hevosta, joka on tuotu Suomeen syntymävuoden joulukuun 31. päivään mennessä.

 

2.      Kasvattajapalkinnot jaetaan totopelien valtion osuudesta tähän tarkoitukseen Suomen Hippos ry:lle myönnetyistä varoista.

 

3.      Suomen Hippos ry maksaa kasvattajapalkinnon hevosen kasvattajalle kilpailutiedoissa olevien palkintomäärien perusteella sen jälkeen, kun varat ovat tarkoitusta varten käytettävissä.

 

4.      Kasvattajapalkinto määräytyy hevosen Suomessa joulukuun loppuun mennessä saavuttamien palkintojen perusteella ja sen suuruus on kymmenen (10) prosenttia hevosen palkintosummasta. Pienin maksettava kasvattajakohtainen palkinto on 84 euroa. Jalostukseen hyväksymättömän lämminverisen ravihevosoriin jälkeläisellä ei ole oikeutta kasvattajapalkintoihin.

 

5.      Kasvattajapalkinto maksetaan hevosen kasvattajalle myös hevosen ulkomailla saavuttamien palkintojen perusteella ja sen suuruus on kymmenen (10) prosenttia hevosen palkintosummasta, kuitenkin enintään 10.000 e/vuosi. Pienin maksettava hevoskohtainen palkinto on 170 e. Ulkomaille myydyn lämminverisen ravihevosen kasvattajapalkinnon perusteena ovat vain 2-7-vuotiaana saavutetut palkinnot, joista kasvattajan tulee vuosittain anoa kasvattajapalkintoa Suomen Hippos ry:ltä.

 

6.      Hevosen kasvattaja on emän omistaja varsan syntyessä ellei kasvattajaksi ole ilmoitettu emän haltijaa Suomen Hippos ry:n rekisterissä. Mikäli kasvattaja ei ole luonnollinen henkilö, vaan yhdistys, säätiö, yhtiö, osuuskunta tai muu yhteisö tai yhteisomistus, maksetaan kasvattajapalkinto tälle tai tämän määräämälle edustajalle.

 

Valtion tai kunnan tai näiden omistaman laitoksen ollessa kasvattajana, ei kasvattajapalkintoa makseta. Jos kasvattaja kuolee, maksetaan kasvattajapalkinto hänen perikunnalleen. Ellei hevosen kasvattajaa tavoiteta vuoden kuluessa maksupäivästä lukien tai kasvattajapalkinto palautuu toistuvasti Suomen Hippos ry:lle, voidaan avustus käyttää muiden kasvatustukien maksatukseen maa- ja metsätalousministeriön hyväksymin perustein.

 

7.      Jos kasvattajapalkinnon suhteen esiintyy epäselvyyttä tai riitaisuutta, ratkaisee ne Suomen Hippos ry:n hallitus, jolla on myös oikeus evätä tai keskeyttää palkinnon maksaminen tällaisissa tapauksissa.

 

8.      Väärin perustein maksettu kasvattajapalkinto peritään takaisin.

                                                                                      

Suomen Hippos / Jalostusvaliokunta 5.9.2013


Suomen Hippos ry - Jalostuspalvelut

Lehmusvaara Soila

Suomenhevosten rekisteröinti, sh- ja lv-tamma- ja varsanäyttelyt, hallintaoikeuden siirrot, palkkioiden maksatukset
Puh. 020 760 5253
soila.lehmusvaarahippos.fi

 

 
Tulosta sivu