silmä ratsu 918x158

Kansallinen kotieläintuki

Vuodesta 2016 lähtien hevosista ei enää makseta kansallista kotieläintukea.

 

 

Alkuperäisrotutuki

Alkuperäisrotujen, kuten esim. suomenhevonen, kasvattajien on mahdollista saada tukea, joka on yksi maatalouden ympäristötuen erityismuoto. Tukea voi saada viljelijä tai puutarhatalouden harjoittaja. Tuen saamiseksi on ELY-keskuksen kanssa tehtävä eläinten kasvatusta koskeva erityistukisopimus. Tuen hakija sitoutuu kasvattamaan tilallaan tukeen oikeuttavia eläimiä lisäämistarkoituksessa viiden vuoden ajan. Hakijan on myös oltava sitoutunut tai tulee sitoutua ympäristötukijärjestelmään.

 

Sopimukseen hyväksyttävä suomenhevonen on suomenhevosen rekisteriin merkitty siitostamma tai kantakirjattu ori. Siitostamman tulee olla sopimuksen hakuvuotta edeltävänä vuonna varsonut tai astutettu.


Ympäristökorvauksen ja -tuen oppaat ja esitteet Mavin sivuilla


 
Tulosta sivu