banneri_sivuille

RPVK:n kokoukset


Kokouksessa käsiteltävät lupahakemukset tulee toimittaa viimeistään kolme viikkoa ennen kokousta. Hakemukset tulee toimittaa osoitteeseen: Ratsu- ja ponivaliokunta/Sanna Uotila, Tulkinkuja 3, 02650 Espoo tai sanna.uotila@hippos.fi
Ulkomailla testattujen oriiden hyväksyminen 

 

Ulkomailla hyväksytyn testin suorittaneiden, FWB- ja suomalaisen ratsuponin jalostukseen tarjottavien oriiden merkitseminen kantakirjan jalostusluokkaan ei edellytä oriiden esittämistä Suomen orilautakunnalle, vaikka ori astuisi tammoja Suomessa.

 

Oripäivillä kerätään arvokasta tietoa oriin ominaisuuksista jalostusoriina ja arvioidaan oriin jalostusarvoa suhteessa suomalaiseen ratsuhevospopulaatioon. Tammanomistajat voivat käyttää tätä tietoa apunaan valitessaan tammalleen sopivaa oritta. Oripäivillä kerättyä jalostusaineistoa käytetään lisäksi aineistona tutkimuksessa ja Suomen ratsuhevoskannan rakennetta ja kehitystä tarkasteltaessa. Ilman luotettavia ja vuodesta toiseen vertailukelpoisia tilastotietoja suomalaisen ratsuhevoskasvatuksen kehittäminen ei ole mahdollista.

 

Laadukas ja luotettava orivalinta on itsenäisen, kansainvälisesti kilpailukykyisen kantakirjan peruspilari. Suomalaisen ratsukasvatuksen kehittämiseksi oriiden esittäminen Suomen oripäivillä on erittäin suositeltavaa. Suomen Hippos ry suosittelee oriiden jalostustusarvostelua myös Suomessa ja tukee ratsuoriiden esittämistä Suomen orilautakunnalle maksamalla jalostusarvostelussa palkituille yksilöille näyttelypalkkioita.

 

 

Uudet jalostukseen tarjottavat oriit

Uudet jalostukseen tarjottavat ja asetetut vaatimukset täyttävät oriit merkitään kantakirjan jalostusluokkiin I ja II. Oritta voidaan käyttää joko tuontispermalla tai ori voi astua Suomessa. Hakemukset käsitellään Ratsu- ja ponivaliokunnan kokouksessa. Hakemukset tulee toimittaa 3 viikkoa ennen kokousta. Puutteellisia hakemuksia ei käsitellä. Kokousten aikataulut löytyvät kohdasta Ratsu- ja ponivaliokunta.

 

 

Oriiden merkitseminen FWB- ja suomalaisen ratsuponikantakirjan jalostusluokkiin

Ulkomaisessa hyväksytyssä kantakirjassa testattu ori merkitään anomuksella kantakirjan siihen jalostusluokkaan, jonka vaatimukset se täyttää. Oriin voi näyttää orilautakunnalle maaliskuussa ratsuoripäivillä tai erillistilaisuudessa, jolloin oriista annetaan tuoteseloste tammanomistajien jalostusvalinnan tueksi.

 

 

Oriiden jalostusarvostelu ratsuoripäivillä

Ratsuoripäivillä oriit suorittavat eläinlääkärintarkastuksen, ne rakennearvostellaan ja ne esitetään lyhyesti ratsain. Ratsain esittäminen koskee 4-13 -vuotiaita oriita, mutta myös vanhemmat oriit voidaan omistajan toiveesta esittää ratsain. Koulu- ja esteoriit esitetään pienissä ryhmissä ja esteoriit hyppäävät muutamia hyppyjä. Ulkomaisten oriiden jalostusarvostelu tapahtuu oripäivien viimeisenä päivänä lauantaina. Jalostusarvostellut oriit voivat halutessaan osallistua myös oriparaatiin.

 

Ulkomailla hyväksytyt 3-5 -vuotiaat oriit voivat myös osallistua suorituskyvyntestiin. Kolmevuotias ori, joka ei ole suorittanut ulkomaista testiä, voidaan merkitä vain jalostusluokka II:een ellei sitä merkitä jalostusluokka I:een suorituskyvyn kokeen perusteella.

 

Oriin merkitseminen jalostusluokkaan II

Hyväksytyssä kantakirjassa jalostukseen hyväksytylle oriille voi anoa merkintää jalostusluokkaan II. Orilisenssin saatuaan jalostusluokkaan II merkitty ori on käytössä tammakohtaisilla luvilla. Hakemuksen liitteeksi on toimitettava hyväksytyn jalostusjärjestön myöntämä polveutumistodistus, todistus jalostukseenkäyttöoikeudesta hyväksytyssä kantakirjassa, DNA-määritys ja kuitti maksetusta lisenssimaksusta. Suomessa astuvilta oriilta vaaditaan lisäksi vapauttava CEM-testi.

 

Oriin merkitseminen jalostusluokkaan I

Hyväksytyssä kantakirjassa jalostukseen hyväksytylle ja jalostusluokka I vaatimukset täyttäville oriille voi anoa merkintää jalostusluokkaan I. Orilisenssin saatuaan jalostusluokkaan I merkitty ori on käytössä yleisellä luvalla. Hakemuksen liitteeksi on toimitettava hyväksytyn jalostusjärjestön myöntämä polveutumistodistus, todistus jalostukseenkäyttöoikeudesta hyväksytyssä kantakirjassa, RTG-kuvat ja DNA-määritys ja kuitti maksetusta lisenssimaksusta. Suomessa astuvilta oriilta vaaditaan lisäksi vapauttava CEM-testi.

 

JALOSTUSLUOKKIEN VAATIMUKSET LÖYTYVÄT OIKEALTA.

 

Yleiset ja tammakohtaiset luvat

 

Yleisiä jalostuslupia myönnetään oriille, jotka on merkitty jalostusluokkaan I. Jalostusluokkaan II merkityille oriille on mahdollista hakea lupaa nimetylle tammalle. Lupa on voimassa vuoden kerrallaan.

Luokkien I ja II jälkeläisillä on kantakirjan tarjoamissa tilaisuuksissa samat oikeudet. Varsan osallistumisoikeuksiin ei siis ole merkitystä, mihin jalostuskantakirjaluokkaan isäori on merkitty tai missä maassa astutus tapahtuu. Suomessa astuvilta oriilta vaaditaan vapauttava CEM-testi. Paperikäsittelyllä lupia anovalle oriille hakemus tulee toimittaa ja maksaa käsittelymaksu kolme viikkoa ennen ratsu- ja ponivaliokunnan kokousta. Tammakohtaisiin lupiin voidaan anoa muutosta ratsu- ja ponivaliokunnalta viikon sisällä tamman siemennyksestä.

 

 

Ennen vuotta 2018 myönnetyt tuontispermaluvat

Kaikkien ennen vuotta 2018 myönnettyjen, toistaiseksi voimassa olevien tuontispermaorilupien osalta jokaisen sperman maahantuojan/luvan hakijan tulee vuosittain aktivoida oriin luvat Suomen Hippokseen ennen tammojen siemennysten aloittamista ja maksaa lisenssimaksu. Toistaiseksi voimassa olevien lupien osalta aktivointi-ilmoituksissa tulee olla oriin nimi ja rekisterinumero sekä hakijan nimi, oriinpitäjä ja vastaanottava oriasema.

 

Maksu 90 € suoritetaan Suomen Hippoksen tilille FI42 8000 1500 6005 81. Viitetietoihin ”Ratsuoriin tuontispermalisenssi + oriin nimi”. Kuitti tulee toimittaa ilmoituksen liitteenä. Ilmoitukset voi myös toimittaa osoitteella Suomen Hippos ry/Sanna Uotila, Tulkinkuja 3, 02650 Espoo tai sanna.uotila@hippos.fi

 

 

Astutuskirjanpito

Oriinpitäjä (ellei oriinpitäjää ole ilmoitettu, sperman maahantuoja) on vastuussa oriin astutuskirjanpidosta. Astutuskirjanpito palautetaan hevosjalostusliittoon viimeistään astutusvuoden lokakuun loppuun mennessä. Mikäli joku toinen henkilö kuin oriin alkuperäinen luvanhakija, käyttää samaa oritta omia hankintakanavia käyttäen, tulee myös toisen sperman maahantuojan ilmoittautua Suomen Hippokseen sperman maahantuojaksi ja maksaa lisenssimaksu. Silloin myös tämän henkilön pitää ylläpitää omaa astutuskirjanpitoa hänen kauttaan siemennetyistä tammoista.

 

Tammakohtaisten lupien oriinpitäjä (tai sperman maahantuoja) on vastuussa tammakohtaisen astutuksen ilmoittamisesta hevosjalostusliittoon viimeistään astutusvuoden lokakuun loppuun mennessä.

 

TAMMAKOHTAINEN LUPA ON VOIMASSA SIIHEN ASTI KUN VARSA SYNTYY

Tamman jäädessä tyhjäksi/luodessa, sille voidaan anoa uusi lupa samaa lupamaksua käyttäen (maksimissaan 3 vuoden ajan). Oriin vaihdosta peritään lisenssimaksu (90e). Jos oritta vaihdetaan samana vuonna, käsittelymaksua ei peritä. Lupaa jatketaan seuraavalle vuodelle vain eläinlääkärintodistuksen perusteella. Kaikista tammakohtaisen luvan muutoksista tulee ilmoittaa kirjallisesti tammakohtaisen lupahakemuksen lomakketta käyttäen.

 

Usean oriin luvan hakeminen samalla kertaa

Mikäli oriinpitäjällä on useita oriita, hän voi hakea kaikille luville yhtä käsittelymaksua tai yhtä vanhojen lupien aktivointimaksua.

 

Alennetut hinnat koskevat yhtä oriinpitäjää ja vain niitä oriita, jotka on haettu samalla lomakkeella. Myöhemmin ilmoitetuista oriista peritään hinnaston mukainen maksu. Lomake löytyy oikealta olevasta

 

Hinnasto

EU-oriit (FWB- ja ratsuponikantakirjan jalostusluokkiin I ja II tarjottavat ulkomailla testatut oriit)

  • Jalostusluokkaan I tarjottavat oriit (yleisen luvan käsittelymaksu) 220 €
  • Jalostusluokkaan II tarjottavat oriit (tammakohtaisen luvan käsittelymaksu) 150 €

          Huom! Käsittelymaksu 50€, mikäli käytetty saalle tammalle edellisellä kaudella

  • Vuosittainen orilisenssi 90 €
  • Röntgenkuvien analysointimaksu 50 €

Käsittelymaksu sisältää ensimmäisen vuoden orilisenssin.

SYYSKUUN 15. PÄIVÄN JÄLKEEN ANOTUN LUVAN KÄSITTELYMAKSU ON KAKSINKERTAINEN.


Hinnat useammalle oriille lupaa haettaessa

  • Uusien tuontispermaoriiden orilisenssin luvan aktivointi 1-5 oritta 220 €/ori
  • 5 oriin jälkeen seuraavat 120 €/ori
  • Vanhan tuontispermaoriin luvan aktivointi 1-5 oritta 90 €/ori
  • 5 oriin jälkeen seuraavat 50 €/ori


Röntgenkuvien analysointimaksu 50 € maksetaan kullekin oriille erikseen.


HUOM! Oriinpitäjä voi hakea uusia tai aktivoida alennetulla hinnalla vain alunperin itse hakemiaan lupia. Alennettu hinta koskee samalla kertaa aktivoitavia lupia.

 

 


Suomen Hippos ry
Ratsu- ja ponivaliokunta


 
Tulosta sivu