POP2017

PONIORIPÄIVÄT 27.-28.4.2019

Ypäjän Hevosopisto
Ponioripäivillä jalostusarvostellaan rotuponioriit. Ratsuponioriit ja ratsuponijalostukseen lupaa hakevat rotuponioriit arvostellaan ratsuoripäivien yhteydessä. Kaikki rodut noudattavat Ponioripäivillä alkuperämaan vaatimukset täyttäviä jalostusohjesääntöjä. Jotta shetlanninponioriin jälkeläiset saavat ravikilpailuoikeuden, tulee ori esittää jalostusarvostelussa. 

 

Newforest -oriiden myotoniatestaus

Kaikki jalostukseen hyväksyttävät newforest -oriit tulee testata myotonia -geenitestillä ennen jalostukseenkäyttöoikeuden alkua. Ponioripäiville osallistuvien ponien DNA-testaus tehdään Suomen Hippoksen toimesta, eikä testaus vaadi omistajilta toimenpiteitä mikäli ori on jo aiemmin DNA-testattu Suomessa rekisteröinnin yhteydessä. Ponioripäiville ilmoitettujen oriiden myotoniatestauksen kuluista vastaa oriin omistaja. Testin hinta Hippoksen kautta teetettynä on 66,30e (sis ALV), hinta sisältää DNA:n eristyksen, näytteen lähetyksen Hollannin VHL -laboratorioon ja myotoniatestin. Oriiden myotoniatestin tulokset ovat julkisia. Jos ponioripäiville ilmoittautunut ori vahvistetaan myotonia -alleelin kantajaksi, oripäivien osallistumismaksu palautetaan omistajalle. Lisätietoa myotoniatestauksesta oikealta linkistä.

 

Shetlanninponien vapaaehtoinen käyttökoe

Ensimmäisen palkintoluokan yksi edellytys shetlanninponeilla on hyväksytyn käyttökokeen suorittaminen. Shetlanninponien käyttökoe on joko ratsastus-, ajo- tai ohjasajokoe. Shetlanninponien käyttökokeen voi korvata kilpailusuorituksilla. Lisätietoja korvaavien tulosten toimittamisesta Ponioriohjeesta 2019.

 

Muut rodut voivat suorittaa perinteisen käyttökokeen, jonka ohjeet löytyvät Ponioriohjeista.

 

Gotlanninrussponien General Mönstring eli yleinen jalostusarvostelutilaisuus

Gotlanninrussponit arvostellaan alkuperämaan sääntöjen mukaisesti viiden vuoden välein järjestettävässä General Mönstringissä eli yleisessä jalostusarvostelutilaisuudessa. Seuraava General Mönstring pidetään vuonna 2019 Ponioripäivillä ja tuolloin kaikkien jalostuksessa käytettävien oriiden on osallistuttava arvosteluun.

 

Ote Gotlanninrussponien jalostusohjesäännöstä:

"Kolmevuotiaalle oriille voidaan myöntää jalostukseenkäyttöoikeus vuodeksi. Sen jälkeen ori tulee esittää uudelleen jalostusarvostelussa. Kaikki oriit tulee näyttää uudelleen viiden vuoden välein järjestettävässä yleisessä jalostusarvostelutilaisuudessa. Mikäli ori on 24-vuotias tai vanhempi tai ori on palkittu jälkeläisarvokirjaimella A tai Valio, oritta ei tarvitse esittää uudelleen."

 

 

 

TERVETULOA PONIORIPÄIVILLE!


Lisätiedot:


Tea Niemi

p. 020 760 5258

tea.niemi@hippos.fi


Minna Mäenpää

p. 020 760 5250

minna.maenpaa@hippos.fi


Oriin jalostusarvostelu

 

Jalostusohjesäännössä määritellään minimivaatimukset oriin polveutumiselle, terveydelle, rakenteelle ja suorituskyvylle.

 

Suomalaisen lämminverisen ratsuhevosen (FWB) sekä suomalaisen ratsuponin jalostukseen tarjottavat oriit hyväksytään Ratsuoripäivillä (pl. hyväksytyn ulkomaisen testin suorittaneet oriit). Ratsuponijalostukseen tarjottavat rotuponioriit ja arabialaiset täysiveriset hyväksytään Ratsuoripäivillä.

 

Gotlanninruss-, connemara-, newforest-, welsh- sekä shetlanninponioriiden jalostuksessa noudatetaan alkuperämaan vaatimuksia. Oman rotunsa jalostukseen tarjottavat gotlanninruss- connemara- ja newforestinponioriit hyväksytään Ponioripäivillä.

Ponioripäivillä jalostusarvosteluun osallistuminen on vapaaehtoista welshponeille (sektiot A, B, C ja D) sekä shetlanninponioriille. Welshponioriiden jalostukseen hyväksymisen ehtona on hyväksytty eläinlääkärintarkastus. Shetlanninponioriille eläinlääkärintarkastus ja virallinen mittaus on pakollinen. Vain eläinlääkärintarkastuksessa hyväksytyille shetlanninponioriille myönnetään orinumero. Ravikilpailuoikeuden saavat vain jalostusarvosteltujen shetlanninponioriiden jälkeläiset.

 

Vuonohevosjalostukseen tarjottavat oriit hyväksytään Ponioripäivillä.

 

Islanninhevosjalostukseen tarjottavien oriiden hyväksyminen tapahtuu Islanninhevosnäyttelyissä.

 

Arabialaisen täysiverisen ja englannintäysiverisen jalostuksessa noudatetaan kansainvälisten kattojärjestöjen (WAHO ja EMSBLC) vaatimuksia.


 

Rotukohtaisia vaatimuksia

 

Oriiden jalostukseen hyväksymisen vaatimukset on määritelty roduittain. Nämä vaatimukset löytyvät ratsu- ja ratsuponijalostukseen tarjottaville oriille sekä täysiverihevosille kohdasta Ratsu- ja ratsuponioriit. Poni- ja vuonohevosjalostukseen tarjottavien oriiden vaatimukset löydät kohdasta Poni- ja vuonohevosoriit. Islanninhevosten vaatimukset löytyvät omalta sivultaan täältä.

 

Toisessa EU-maassa hyväksytty puhdasrotuinen poni- tai arabihevosori voidaan hyväksyä Suomessa oman rotunsa jalostukseen toisessa EU-maassa voimassa olevan jalostukseenkäyttöoikeuden perusteella. Oriin tulee olla rekisteröity Suomen Hippoksen rekisteriin ja oriille on lunastettava vuosittain orilisenssi. Jalostukseenkäyttöoikeudesta toisessa EU-maassa tulee toimittaa virallien todistus. Lisätietoja EU-oriiden jalostukseenkäyttöoikeudesta täältä.


Suomen Hippos - ponioripäivät

 
Tulosta sivu