banneri net sin

Ponioriin hyväksyminen jalostukseen

Jalostusohjesäännössä määritellään minimivaatimukset oriin polveutumiselle, terveydelle, rakenteelle ja suorituskyvylle.

 

Shetlannin-, newforestin-, connemara-, gotlanninruss- ja welshponien jalostusohjesäännöt ovat uudistuneet. Rotujen jalostuksessa on siirrytty noudattamaan alkuperämaan jalostusohjesääntöjä. Ohjeet kunkin rodun oriiden jalostukseenkäyttöoikeudesta löytyvät rotukohtaisesti tämän sivun valikosta. Vuonohevosoriiden osalta uudistetut jalostusohjesäännöt on otettu käyttöön vuoden 2013 alusta.

 

Oriinomistaja! Huomaathan, että kaikkien ratsuponijalostukseen tarjottavien 3-6 vuotiaiden rotuponioriiden tulee osallistua ratsuoripäivillä järjestettävään suorituskyvyn kokeeseen.

 

Shetlanninponi ja gotlanninrussponioriiden jälkeläisten ravikilpailuoikeus 

1.1.2013 jälkeen syntyneiden yksilöiden ravikilpailuoikeuden saamiseksi isäoriin tulee olla esitetty jalostusarvostelussa. Mikäli isäori on jalostusarvosteltu EU:n sisämarkkina-alueella, tulee oriista toimittaa lisenssihakemukseen liitteenä virallinen todistus ulkomaisesta jalostusarvostelusta. Tämän perusteella oriin jälkeläisille myönnetään ravikilpailuoikeus. Orilisenssi tulee olla maksettu astutusvuonna. Mikäli maahan tuotava ori on hyväksytty jalostukseen EU:n sisämarkkina-alueella, mutta sitä ei ole jalostusarvosteltu, tulee oriin osallistua Suomessa jalostusarvosteluun, jotta sen jälkeläiset saavat ravikilpailuoikeuden. Todistus ulkomaisesta jalostusarvostelusta tulee ehdottomasti toimittaa ennen ensimmäistä astutusta. Jälkeläiset eivät saa ravikilpailuoikeutta takautuvasti, vaikka oriin ulkomainen jalostusarvostelu toimitettaisiin myöhemmin.


 
Tulosta sivu