banneri net sin

Lisenssin hakeminen Suomessa astuvalle oriille

 

Kaikilta ratsuhevos-, poni-, islanninhevos- ja vuonohevosoriilta vaaditaan vuosittainen orilisenssi. Lisenssi on haettava ja maksettava vuosittain. Ratsuoripäiville, Ponioripäiville tai islanninhevosnäyttelyyn osallistuvien lisenssihakemusta ei tarvitse tehdä erikseen. Lisenssimaksu kuuluu näyttelylaskun hintaan.

 

Huomioithan, että kaikista jalostukseen käytettävistä oriista on otettava DNA-näyte ja vuosittainen CEM-näyte (tarttuva kohtutulehdus) sekä keinosiemennykseen käytettäviltä oriilta myös EVA-näyte (virusarteriitti).  Luonnollisessa astutuksessa käytettäviltä ponioriilta CEM-testi otetaan viiden vuoden välein.


Jokainen oriinpitäjä on lisäksi velvollinen pitämään astutuskirjanpitoa. Astutuskirjanpitoa on mahdollista täyttää myös sähköisesti. Lisätietoja Soila Lehmusvaaralta soila.lehmusvaara@hippos.fi


ORIIT, JOILLA ON aiemmin OLLUT VOIMASSA VIISIVUOTINEN JALOSTUKSEENKÄYTTÖOIKEUS

 

Newforest-, connemara-, shetlanninponi- ja welsh (sektiot A, B, C ja welsh cob) oriille ei enää tehdä uusintatarkastuksia vaan jalostukseenkäyttöoikeutta jatketaan lisessihakemuksella Heppa-järjestelmän kautta.

 

SHETLANNINPONI- JA WELSHPONIORIIT

 

Shetlanninponioriille ja welshponioriille voidaan hakea jalostukseenkäyttöoikeutta lisenssihakemuksella Heppa-järjestelmän kautta. Hakemuksen lisäksi on toimitettava virallinen mittaustodistus osoitteeseen orilisenssi@hippos.fi. Oriit ovat tervetulleita myös oripäiville.

 

Huomioithan, että oriin tulee olla rekisteröity Suomen Hippokseen.

 

Shetlanninponioriille eläinlääkärintarkastus on vapaaehtoinen. Ilman hyväksyttyä eläinlääkärintarkastusta ori ei voi saada orinumeroa. Jotta shetlanninponioriin jälkeläinen saa ravikilpailuoikeuden, tulee ori olla esitetty jalostusarvostelussa.

 

Welshponioriille eläinlääkärintarkastus on pakollinen. Eläinlääkärintodistus hyväksytystä eläinlääkärintarkastuksesta on toimitettava hakemuksen yhteydessä orilisenssi@hippos.fi.

 

Orilisenssistä lähetetään ilmoittajalle postitse lasku. Lasku tulee maksaa käyttäen viitenumeroa.


TUONTIORIIT

Ulkomaisessa kantakirjassa hyväksytyt oriit saavat Suomessa jalostukseenkäyttöoikeuden hakemuksella, mikäli niillä on toistaiseksi voimassa oleva jalostukseenkäyttöoikeus toisessa EU-maassa.

 

Jalostukseenkäyttöoikeutta hakevien oriiden on täytettävä lisenssihakemus Heppa-järjestelmässä, jonka lisäksi palautetaan todistus ulkomaisesta jalostukseenkäyttöoikeudesta osoitteeseen orilisenssi@hippos.fi. Islanninhevosten jalostukseenkäyttöoikeus vahvistetaan Ratsu- ja ponivaliokunnassa.

 


ORILISENSSI, ARABialaiset täysiveriset


Arabialaiselle täysiveri oriille on mahdollista hakea jalostukseenkäyttöoikeutta, jos se täyttää WAHO:n säännöt. Tällöin ori on käytettävissä vain arabihevosjalostukseen. Saadakseen jalostukseenkäyttöoikeuden FWB- tai suomalaisen ratsuponin jalostukseen, tulee oriin hakea jalostukseenkäyttöoikeutta Ratsuoripäivillä.


Kaikista jalostukseen käytettävistä oriista tulee vuosittain lunastaa orilisenssi ja ottaa CEM-testi. Arabihevosjalostukseen voidaan käyttää kaikkia puhdasrotuisia arabioriita, jotka polveutuvat WAHO:n hyväksymistä kantakirjoista. Lisenssi voidaan myöntää vähintään 2-vuotiaalle oriille.

 

Orilisenssiä haetaan Heppa-järjestelmän kautta. Mitään maksuja ei tule suorittaa suoraan Suomen Hippoksen tilille.Lisätietoja: 


orilisenssi@hippos.fi 


tai


Rotuponit

sanna.uotila@hippos.fi


Ratsuhevoset ja ratsuponit

eeva.lehtinen@hippos.fi


 
Tulosta sivu