islanninh

Islanninhevosnäyttelyt

Tervetuloa varsanäyttelyyn Kiuruvedelle Ratsastuskeskus Lupikseen 19.8.2018.  Näyttelyssä arvostellaan 1-3 -vuotiaat tammat ja ruunat sekä 1-2 -vuotiaat oriit. Lisäksi epäviralliseen rakennearvosteluun ovat tervetulleita vanhemmat hevoset. 3-vuotiaiden tammojen ja ruunien arvostelua ei virallisteta World Fengurissa, mutta ne kuuluvat Hippoksen varsanäyttelypalkkioiden piiriin. Näyttelykirje julkaistaan pian, lisätietoja Suomen Islanninhevosyhdistykseltä ja Jenni Kurki, jalostus@islanninhevonen.net


Vuoden 2018 ainoa islanninhevosten jalostusnäyttely järjestettiin Orimattilan Ratsastuskeskuksessa 19.-20.5. Näyttelyssä kokonaisarvosteltiin kolme oriitta ja neljä tammaa. Näyttelyn parhaaksi valittiin viime vuonna jalostukseen hyväksytty ori Solfari frá Réttarholti (om. Glaesihross Oy, esittäjä Jenni Kurki), joka korotti pisteitään ensimmäiseen palkintoluokkaan kokonaispisteiden ollessa 8,23.


Jalostukseen hyväksyttiin kokonaisarvostelulla myös 7-vuotias ori Bráinn frá Bjartavatni toisella palkinnolla viideksi vuodeksi sekä kaksi nuorta oriitta Leó frá Dofri sekä Hildingur frá Nordurstjörnu, jotka saivat rajoitetun jalostukseen käyttöoikeuden yhdeksi vuodeksi korkeintaan kymmenelle tammalle.


Islanninhevosnäyttelyssä voidaan esittää nuoria hevosia, rakennearvosteltavia hevosia tai kokonaisarvosteltavia hevosia. Hevosten tulee olla rekisteröityjä sekä Suomen Hippokseen että World Fenguriin (myös varsat) osallistuakseen näyttelyyn. 

Lisätietoja:

Suomen Hippos ry/Piia Palonen, p. 020 760 5259, piia.palonen@hippos.fi.

 

Suomen Islannihevosyhdistys/Jenni Kurki, jalostus@islanninhevonen.net


 

Näyttelytuloksia

 

Lisenssin hakeminen islanninhevosoriille

 

Kaikilta oriilta vaaditaan vuosittainen orilisenssi, jotta oriin jalostukseenkäyttöoikeus on voimassa kyseisenä vuonna. Islanninhevosnäyttelyyn osallistuvien oriiden lisenssihakemusta ei tarvitse tehdä erikseen. Lisenssimaksu kuuluu näyttelylaskun hintaan.

 

Huomioithan, että kaikista keinosiemennyksellä jalostukseen käytettävistä oriista on otettava vuosittainen CEM-näyte (www.evira.fi). Luonnollisessa astutuksessa käytettäviltä oriilta CEM-testi otetaan viiden vuoden välein. CEM-testin puuttumisesta voidaan asetaa oriinomistajalle tai oriinpitäjälle sanktiomaksu.


Jokainen oriinpitäjä on lisäksi velvollinen pitämään astutuskirjanpitoa. Astutuskirjanpitoa on mahdollista ylläpitää myös sähköisesti. Lisätietoja Soila Lehmusvaaralta soila.lehmusvaara@hippos.fi.

 

Oriin jalostukseenkäyttöoikeuden jatkaminen

Kokonaisarvostelun perusteella hyväksytyille oriille, joiden jalostukseen käyttöoikeus on päättynyt ja jotka on palkittu toisella palkinnolla, tulee anoa jatkolupaa. Oriille anotaan jatkolupaa kirjallisesti.  Kaikki anomukset käsitellään Ratsu- ja ponivaliokunnassa. Oriin jatkolupa maksaa 65 €, joka sisältää vuoden 2018 orilisenssin.


Kokonaisarvosteltujen oriiden, jotka on palkittu ensimmäisellä palkinnolla (pisteet 8.00 tai yli), jalostukseen käyttöoikeus muutetaan toistaiseksi voimassa olevaksi. Oriille tulee aktivoida vuosittain orilisenssi, jotta ori on käytettävissä jalostukseen.


HAKEMUS PALAUTETAAN LIITTEINEEN OSOITTEESEEN: 

piia.palonen@hippos.fi tai Suomen Hippos ry/Piia Palonen, Tulkinkuja 3, 02650 Espoo


FEIF-arvostelun vahvistaminen, tammat ja oriit

Aiemman FIZO:n mukaisen arvostelun saaneiden tammojen jalostusarvostelun tulos voidaan vahvistaa Suomen Hippoksen Ratsu- ja ponivaliokunnan päätöksellä ilman näyttelyssä käymistä. Tämä koskee ainoastaan mikrosirutettuja tammoja, joiden arvostelu on tehty vuonna 2003 tai sen jälkeen ja joiden arvosteltavat ominaisuudet ovat yhteneväisiä Suomen nykyisen arvostelujärjestelmän kanssa. Tamman tulee olla rekisteröity Suomen Hippokseen.


Oriit, joilla on aikaisempi FEIF‐järjestelmän mukainen arvostelu ja jotka on mikrosirutettu, voidaan hyväksyä jalostukseen pöytäkirjapäätöksellä aikaisemman arvostelun perusteella. Aikaisempi FEIF-arvostelu voidaan myös vahvistaa islanninhevosnäyttelyssä. Oriin tulee olla rekisteröity Suomen Hippokseen. 


Pöytäkirjapäätöksellä FEIF-arvostelun vahvistamista haetaan täyttämällä erillinen hakemus. Oriin kinnerten röntgenkuvat tulee toimittaa Suomen Hippokseen, mikäli oriilla ei ole aiempaa hyväksyttyä lausunto World Fengurissa.


Oriista tulee toimittaa seuraavat dokumentit: 

- Hakemus FEIF –arvostelun vahvistamiseksi 

- Kinnerten röntgenkuvat

(mikäli kinnerkuvien vapauttava lausunto on merkitty World Fenguriin, ei kinnerkuvia tarvitse toimittaa)

- CEM-testin tulos

- DNA-näyte vanhempiin testaamista varten (ellei DNA-testiä ole aiemmin otettu Suomessa tai tulos löydy World Fengurista), kysy ohjeet ja saate piia.palonen@hippos.fi


Kaikki liitteet ja digitaaliset röntgenkuvat toimitetaan osoitteella: Suomen Hippos ry/PIIA PALONEN, Tulkinkuja 3, 02650 Espoo tai piia.palonen@hippos.fi.


Tammakohtainen orilisenssi käytössä 2018 alkaen

Islanninhevosoriille, jolla ei ole jalostusarvostelulla saavutettua jalostusoikeutta, mutta jota käytetään jalostukseen, tulee ostaa hinnaston mukainen tammakohtainen orilisenssi jokaista astutettavaa tammaa kohden. Oriinpitäjä on aina vastuussa lisenssin/lisenssien lunastamisesta ajallaan. Mikäli orilinsenssiä ei ole lunastettu ajallaan, oriin jälkeläistä ei rekisteröidä puhdasrotuisena islanninhevosena ja sen isäoriin tietoja ei merkitä rekisteriin. Kyseistä varsaa ei myöskään rekisteröidä WorldFengur –tietokantaan ja jälkeläisellä ei ole siten kilpailu-/näyttelyoikeuksia islanninhevosena. Lisäksi kaikkien islanninhevosina rekisteröitävien yksilöiden on täytettävä edelleen niille asetutut rekisteröinnin perusvaatimukset. Jokainen varsa on DNA-testattava sekä isään että emään ja yksilön polveutuminen tulee pystyä todistettavasti johtamaan islantilaisiin yksilöihin.


Terveystarkastus- ja kinnerten röntgenkuvausvaatimukset ovat samat, kuin jalostukseen hyväksytyille oriille. Oriille, joiden tammakohtaista lisenssiä ei ole lunastettu määräaikaan mennessä, ja/tai terveystarkastusta ole tehty, on mahdollista lunastaa lisenssi korotettuun hintaan.ORILISENSSIN HAKEMINEN HEPPA-JÄRJESTELMÄN KAUTTA

Vuosittaisen orilisenssin aktivoimiseen tarvitaan oma talli -tunnukset. Hakulomake on Näyttelyt -välilehden alla. Suomen Hippos tarkistaa hakemukset, hyväksyy ne ja lähettää laskun postitse. Lasku on maksettavissa myös oma tallin kautta.


HINNASTO


Lisätietoja: 

piia.palonen@hippos.fi tai p. 020 760 5259


orilisenssi@hippos.fi 


 
Tulosta sivu