hyppeleva varsa 918x158

Oriinpitäjän muistilista

1. Oriit, joita käytetään siitokseen, on tutkittava Taylorella equigenitalis-bakteerin (CEM) varalta. Tutkimus vaaditaan vuosittain kaikilta keinosiemennyksessä käytettäviltä oriilta. Suomenhevosoriilta ja alkuperärotujen ponioriilta, joita käytetään vain luonnollisessa astutuksessa, CEM-testi tulee ottaa viiden vuoden välein. CEM-näyte on otettava oriilta ennen seuraavaa siitoskautta joulu-maaliskuun aikana, kuitenkin ennen ensimmäistä astutusta/siemennystä. Mikäli oritta ei ole lainkaan käytetty siitokseen edellisen CEM-näytteen jälkeen, testiä ei tarvitse uusia. Kaikki keinosiemennykseen käytettävät oriit tulee myös tutkia vuosittain virusarteriitin (EVA) varalta. Lämminverisen ravihevosen siitosoikeus on voimassa, kun vuosimaksu 300 euroa on maksettu 31.3. mennessä. Tämän jälkeen maksettuna vuosimaksu on 600 euroa. Lämminveristen ratsuhevos- ja ponioriiden osalta tulee myös suorittaa vuosittainen orilisenssimaksu jalostukseenkäyttöoikeuden aktivoimiseksi.


2. Astutuskirja, astutusluettelot ja spermansiirtotodistukset tilataan hevosjalostusliitosta.


3. Astutuksen järjestysnumero kulkee tammojen ensimmäisen astutuspäivän mukaisessa järjestyksessä.


4. Tammoja saa astuttaa/siementää enintään 150 vuodessa oritta kohden, lukuun ottamatta vientispermalla siemennettyjä ulkomaiden tammoja.


5. Astutusluettelo astutetuista/siemennetyistä tammoista on lähetettävä hevosjalostusliittoon viimeistään 15. syyskuuta astutusvuonna. Astutusluetteloon merkitään kaikki astutus/siemennyspäivät. Astutusluetteloon liitetään oriin mahdolliset spermansiirtotodistukset. 1.10. lähtien ilmoitetuista astutuksista peritään jokaisesta uudesta ilmoituskerrasta 20 € palvelumaksu/ori.

Mikäli oriin jalostukseen käytöstä ei ajoissa toimiteta tietoja hevosjalostusliittoon, jäävät ne pois Suomen Hippoksen ATK-tiedostosta, jolloin siitä aiheutuu haittoja esim. EU-tukien hakijoille.


6. Oriinpitäjä on velvollinen toimittamaan kaikkien astutettujen/siemennettyjen tammojen osalta astutustodistuksen sekä syntymätodistuksen tammanomistajalle suoritettujen maksujen jälkeen.


7. Oriin varsaprosenttiin lasketaan mukaan:

- elävinä syntyneet varsat

- kuolleina syntyneet täysiaikaiset varsat

- kaksoset lasketaan yhdeksi varsomiseksi


8. Oriin tiineytysprosenttiin lasketaan mukaan:

- tammat, joille on syntynyt elävä varsa

- tammat, joille on syntynyt kuollut täysiaikainen varsa

- tammat, jotka ovat luoneet vähintään 12 viikkoa kestäneen tiineyden jälkeen (ell-todistus)

- tammat, jotka ovat kuolleet kantavina (ell-todistus)

- kaksoset lasketaan yhdeksi tiineydeksi


9. Hevosten keinosiemennystoimintaa varten tulee hakea lupa Aluehallintovirastolta. Lupa edellyttää asianmukaisia siemennesteen keruu- ja käsittelytiloja, siemennystiloja sekä riittäviä talli- ja tarhatiloja. Lupahakemusta varten on nimitettävä eläinlääkäri, joka vastaa siitä, että asemalla noudatetaan keinosiemennystoiminnalle asetettuja vaatimuksia.
 

Tulosta sivu