heinikkossa 918x158

Suomenhevosten ja lämminveristen ravihevosten terveystarkastus kantakirjauksen yhteydessä

Näyttelypaikalle ei saa tuoda hevosta, jolla on todettu tarttuva sairaus tai jolla on tarttuvaan sairauteen viittaavia oireita. Sairaana (esim. krooniset voimakkaat ontumat tai hengitystiesairaudet), hoitamattomana tai hyvin alikuntoisena hevosta ei myöskään esitetä näyttelyssä. Tällaisissa tapauksissa hevonen voidaan lautakunnan harkinnan mukaan jättää arvostelematta eläinsuojelullisista syistä.

 

Näyttelyyn ilmoittamisen yhteydessä kantakirjauksen tarjottavan oriin omistaja tai haltija täyttää ja allekirjoittaa ilmoittautumiskaavakkeen, missä annetaan selvitys oriille tehdyistä leikkauksista sekä mahdollisista sairauksista tai käyttäytymishäiriöistä. Lämminveriset ravihevosoriit sekä suomenhevosoriit, on röntgenkuvattava ennen näyttelyä (kuvausohjeet erillisenä liitteenä) ja kuvat toimitetaan annettuun määräaikaan mennessä näyttelyeläinlääkärille, joka tarkastaa kuvat ja antaa niistä lausunnon

 

 Orinäyttelyssä on aina paikalla Suomen Hippos ry:n nimeämä eläinlääkäri, joka tarkastaa oriit näyttelypaikalla. Tamma- ja varsanäyttelyissä näyttelylautakuntaan ei normaalisti kuulu eläinlääkäriä. Tarvittaessa eläinlääkäri voi toimia lautakunnan apuna. Näyttelylautakuntien jäseniä tulee säännöllisesti kouluttaa myös hevosten terveydentilan arvostelussa.

 

Oriiden tutkimuksessa kiinnitetään huomiota hevosen yleiskuntoon ja käyttäytymiseen. Erityisesti tutkitaan liikuntaelinten terveydentila, sukuelimet ja hampaat. Myös neurologinen tila otetaan huomioon. Normaalisti ns. invasiivisia tutkimuksia (esim. rektalisointi, hengitysteiden tähystys) ei tehdä, mutta tarvittaessa näyttelyeläinlääkäri voi vaatia eläinlääkärin todistusta, joka edellyttää myös tällaisia tutkimuksia tai omistajan suostumuksella tehdä ko. tutkimukset itse. Hevoselle tehdään normaalisti yleistutkimuksen lisäksi liikkeiden tutkimus taluttaen käynnissä ja ravissa sekä ajokoe käynnissä ja ravissa. Vanhemmille lämminverioriille, tai lämminverioriille, joilla on jo jälkeläisnäyttöjä, ajokoe on vapaaehtoinen. Ajokoe on vapaaehtoinen myös lämminveritammoille. Muussa tapauksessa ajokokeesta voi saada vapautuksen vain painavista syistä eläinlääkärintodistuksen perusteella.

 

Tehtyjen tutkimusten perusteella näyttelyeläinlääkäri antaa oriin terveydentilasta sanallisen lausunnon, joka liitetään jalostusarvosteluun. Jalkojen terveys arvostellaan lisäksi numeroasteikolla, mikä on suomenhevosilla ja lämminveritammoilla 4-10, ja lämminverioriilla 0-10. Myös röntgenlausunto liitetään jalostusarvosteluun.

 

Terveydelliset ja eläinsuojelulliset seikat sekä perinnölliset viat voivat aiheuttaa hevosen hylkäämisen. 
Tulosta sivu