heinikkossa 918x158

Alkionsiirtosääntö

  • Alkionsiirtoja voidaan tehdä suomenhevosilla ja lämminverisillä ravihevosilla. 

  • Alkionsiirrossa noudatetaan EU:n ja maa- ja metsätalousministeriön asettamia vaatimuksia. Luvanhaltijoiden tulee ilmoittaa luovuttajatammat vuosittain Suomen Hippos ry:lle ennen ensimmäistä alkionkeruuta.

  • Alkionsiirtomenetelmällä syntyneen varsan kasvattaja on vastaanottajatamman omistaja varsan syntymähetkellä, ellei kasvattajaksi ole ilmoitettu vastaanottajatamman haltijaa Suomen Hippoksen omistajarekisterissä.

  • Alkionsiirtomenetelmällä Suomessa syntyneet suomenhevosvarsat rekisteröidään ravikilpailuoikeudella.

  • Lämminverisellä ravihevosella rekisteröidään vuoden ensimmäinen alkionsiirtomenetelmällä syntynyt varsa kilpailuoikeudella. Tamman mahdollisia muita kyseisenä vuonna syntyneitä jälkeläisiä ei rekisteröidä ravikilpailuoikeudella.

 

Espoossa 11.11.2015 
Jalostusvaliokunta


 
IMG 3032

Tulosta sivu