uutiset ylaosa banneri

Ajankohtaista - Arkisto

17.10.2014 16.00

Uusi ponilisenssijärjestelmä astuu voimaan 1.1.2015

Ponilisenssijärjestelmä uudistuu 1.1.2015 alkaen. Uudistuksen myötä ponilisenssi on kolmiportainen ja se on jaoteltu ikäluokittain. Ponilisenssin ja ajolupien ikärajat lasketaan jatkossa syntymävuoden mukaan.

P-lisenssi 1.1.2015 alkaen

Ponilisenssin haltija voi ohjastaa ja/tai valmentaa poneja. Ponilisenssi on kolmiportainen (P1, P2, P3) lisenssiluokka ikäluokittain jaoteltuna. Ponilisenssien ikäluokat lasketaan syntymävuosittain.

Ponilisenssin saamisen edellytyksenä on vähintään 10 vuoden ikä sekä hyväksytysti suoritettu P-ajolupa- tai vastuuvalmentajakurssi. Alaikäisellä lisenssinhaltijalla on oltava nimettynä täysi-ikäinen kilpailuhuoltaja, joka vastaa lisenssinhaltijan toiminnasta, kunnes hän täyttää 18 vuotta.

Kolmiportainen lisenssiluokka antaa radoille mahdollisuuden kirjoittaa sarjoja esim. tietyn ikäluokan ohjastajille. Rata voi myös haluttaessaan antaa nuoremmille poniohjastajille etusijan karsinnassa, jos sarjaan ilmoitetaan poneja yli maksimimäärän.

P1-lisenssi
Poniohjastajalisenssi P1 on tarkoitettu kilpailuvuonna 10-13–vuotta täyttäville ponien ohjastajille poniravikilpailuissa. P1-lisenssin saamiseen on vaatimuksena P-ajolupakurssin hyväksytty suorittaminen. Lisenssinhaltijalla tulee olla nimetty kilpailuhuoltaja.

P2-lisenssi
Poniohjastajalisenssi P2 on tarkoitettu kilpailuvuonna 14-17-vuotta täyttäville ponien ohjastajille poniravikilpailuissa. P2-lisenssin saamiseen on vaatimuksena P-ajolupakurssin hyväksytty suorittaminen ja vaadittaviin koulutuksiin osallistuminen. Lisenssinhaltijalla tulee olla nimetty kilpailuhuoltaja.

P3-lisenssi
Poniohjastajalisenssi P3 on tarkoitettu B-kategorian ponien ohjastajille poniravikilpailuissa. P3-luokkaan kuuluu henkilö, joka on kilpailuvuonna vähintään 18-vuotias. P3-lisenssin saamiseen on vaatimuksena P-ajolupakurssin hyväksytty suorittaminen ja vaadittaviin koulutuksiin osallistuminen.

p-lisenssi
Ponivalmentajalisenssi p on tarkoitettu ponien valmentajille poniravikilpailuissa. Ponivalmentajalisenssi ei oikeuta ohjastamiseen poniravikilpailuissa. p-lisenssin haltijan on oltava kilpailuvuonna vähintään 10 vuotta täyttänyt. Lisenssin saamisen vaatimuksena on joko P-ajolupakurssin tai vastuuvalmentajakoulutuksen hyväksytty suorittaminen. Alaikäisellä lisenssinhaltijalla tulee olla nimetty kilpailuhuoltaja.

Ponivalmentajalisenssi sisältyy automaattisesti ponilisensseihin P1, P2 ja P3.

Hevosstartit ja A-ponien ajaminen

A-kategorian poneja ei saa ohjastaa yli 15 starttia hevosilla kilpaillut henkilö. Starttikiintiö lasketaan 1.1.2015 alkaen ajetuista ravilähdöistä.

Kilpailuhuoltaja
Alaikäisen ponilisenssin haltijalla tulee olla nimetty kilpailuhuoltaja. Kilpailuhuoltajan tulee olla vähintään 18-vuotias. Kilpailuhuoltajan tulee osallistua P-ajolupakurssin yhteydessä pidettävään kilpailuhuoltajakoulutusosioon, tai hänellä tulee olla ajolupa tai valmentajalisenssi. Kilpailuhuoltaja on nimettävä 1.1.2015 alkaen kaikille alle 18-vuotiaille P-lisenssin haltijoille.

Ennen 1.1.2015 P-ajolupakurssin suorittaneille alaikäisille ponilisenssin haltijoille tulee myös nimetä kilpailuhuoltajat, mutta heiltä ei vaadita ajolupaa, valmentajalisenssiä tai kilpailuhuoltajakoulutuksen suorittamista.

Ikärajat lasketaan syntymävuosittain
Poniajolupia ja –lisenssejä koskevat ikärajat tullaan 1.1.2015 alkaen laskemaan syntymävuoden perusteella. Poniajoluvan saa suorittaa aikaisintaan 1.6. alkaen sinä vuonna, kun henkilö täyttää yhdeksän vuotta.

Siirtymäaika
Vuosi 2015 on A-ponien ohjastamisen osalta siirtymäaika. Vuoden 2015 ajan A-kategorian poneja saa ohjastaa kilpailuvuonna 18-vuotta täyttävä henkilö. Vuodesta 2016 alkaen A-poneja saa ohjastaa korkeintaan 17-vuotta kilpailuvuonna täyttävä henkilö.

Alla olevassa taulukossa ponilisenssien ja –ajolupien ikärajat vuosina 2015 ja 2016.


2015
2016
LISENSSIT


P1
2005-2002
2006-2003
P2
2001-1997
2002-1999
P3
1996 ja aiemmin
1998 ja aiemmin
AJOLUVAT


A-ponit
2005-1997
2006-1999
B-ponit
2003 ja aiemmin
2004 ja aiemmin


Pakollinen lisenssikoulutus
Poniravikilpailusäännöissä määritetty pakollinen lisenssikoulutus tullaan 1.1.2015 alkaen järjestämään lisenssiluokan muuttuessa. Koulutus järjestetään vuosittain sähköisenä marraskuusta alkaen. Lisenssinhaltija on vastuussa siitä, että koe on suoritettu vuodenvaihteessa ennen lisenssiluokan muuttumista.

Palaa otsikoihin 
Tulosta sivu