uutiset ylaosa banneri

Ajankohtaista - Arkisto

27.10.2011 13.29

Tuontihevosten valvontaa tehostetaan

Laittomat hevostuonnit EU-maista ovat ongelma ja uhka Suomen eläintautitilanteelle. Suomen Hippos ry kiristää tuontihevosten rekisteröintisääntöjä ja 1.1.2012 alkaen kaikilla tuontiratsuilla tulee olla lähtömaan virkaeläinlääkärin myöntämä terveystodistus. Ilman eläinlääkärintodistusta hevosen lopullinen tuonti Suomeen on laiton.

Laiton tuonti vaarantaa Suomen hyvän eläintautitilanteen

Suomessa eläinten terveystilanne on säilynyt Euroopan laajuisesti katsottuna poikkeuksellisen hyvänä. Rajojen takana uhkaavat kuitenkin monet sellaiset eläintaudit, joita meillä ei ole esiintynyt tai jotka meiltä on johdonmukaisella toiminnalla saatu hävitettyä. On tärkeää, että jokaisen tuontihevosen identiteetti on varmistettu ja että hevosen paperit ovat kunnossa.

 

Laittomasti tuodut eläimet palautetaan tai lopetetaan

Maahantuoja on velvollinen huolehtimaan, että eläin täyttää tuontivaatimukset, mikä edellyttää tiedonhankintaa ja asiaan paneutumista jo hyvissä ajoin ennen suunniteltua tuontia. Tuotavien eläinten mukana tulee seurata lähtömaassa virkaeläinlääkärin myöntämä terveystodistus, syntymämaan hevospassi ja muut vaadittavat asiakirjat. Tuojan velvollisuutena on tarkastaa kaikki tuontierät. Jos näissä ilmenee puutteita tai tuoja epäilee eläintautia, hän on velvollinen välittömästi eristämään eläimet ja ottamaan yhteyttä oman alueensa kunnaneläinlääkäriin. Tuoja on vastuussa kaikista tuonnin aiheuttamista kustannuksista. Laiton tuonti on rangaistava teko.

 

Jos tuontiehdot eivät täyty, tuojalle tarjotaan yleensä mahdollisuus täydentää tuonnilta vaadittuja asiakirjoja. Jos tämä ei onnistu, ovat vaihtoehdot yleensä eläinten palautus lähtömaahan (edellyttäen, että lähtömaan viranomaiset hyväksyvät palautuksen) tai lopetus.

 

Maahantuodut eläimet on lisäksi oltava lainsäädännön edellyttämällä tavalla merkittyjä siten, että niiden alkuperä voidaan jäljittää ja ne vastaavat terveystodistuksen tietoja. Jos eläinten merkinnät ovat puutteellisia, eikä alkuperää voida luotettavasti todistaa, alkuperämaa ei useimmiten ota tuotantoeläimiä takaisin. Tällöin ainoa vaihtoehto on eläinten lopettaminen, sillä Suomessa ei ole virallista karanteenimahdollisuutta.

 

Ilmoita laittomista tuontiepäilyistä

Epäiltäessä laitonta eläinten tuontia, tulee siitä välittömästi ilmoittaa oman alueen kunnaneläinlääkärille tai läänineläinlääkärille. Myös ostettaessa eläimiä kotimaasta, kannattaa aina tarkistaa niiden alkuperä. Tuontieläinten osalta tulee varmistaa, että ne on tuotu maahan laillisesti ja Eviran ohjeiden mukaan.  Kannattaa myös varmistaa, että hevosen mukana ovat riittävät dokumentit sen rekisteröintiin Suomessa. Eläimiä, joiden alkuperä on epäselvä, ei kannata ostaa.


Eviran tiedotteita aiheesta: 

Hevoseläinten (hevonen, aasi, muuli) sisämarkkinakauppa 

Estä eläinten laittomat tuonnit EU:n alueellaPalaa otsikoihin 
Tulosta sivu