liinakko 938x159

Registrering av föl

Enligt EU:s komission skall alla hästdjur från och med 01.07.2009 vara registrerade och ha ett pass (läs mer). Passet fungerar som hästens identifikationsbevis. Vid registreringstillfället granskas fölets nedärvning med hjälp av DNA-test.

 

Finlands Hippos rf ansvarar för registreringen av hästdjur i Finland.

 

Föl födda i Finland

Fölets registrering består av två delar:

1.meddelandet om fölets födsel och

2.identifieringen av fölet.

 

Fölet skall meddelas till registret inom en månad efter födseln. Detta görs med att skicka betäcknings-/fölningsbeviset till regionens hästavelsförbund. Även fölningsbevis på misslyckade betäckningar och hästmissfall skall skickas till hästavelsförbundet. 

 

Fölets identifiering sker på hösten efter att fölpälsen fallit av (vanligen då fölet är fyra månader). Identifieringen beställs från hästavelsförbundet. Fölet får sitt födelsebevis av hingstägaren efter att betäcknings- och fölbetalningarna blivit utförda.   

 


Registrering av föl som i första hand blivit registrerade utomlands

Vissa hästraser kräver att fölet skall ha ett rasregister från det ursprungliga registreringslandet före fölet kan registreras till Finland.


Föl som blivit födda i Finland, men som registreras utomlands, identifieras enligt det normala sättet. Registreringen görs på basis av det ursprungliga identifieringsdokumentet.


 

Registrering av importerade hästar och ponnyn

Enligt EU:s reglering (EY) 504/2008 skall alla hästdjur på EU-området ha ett identifikationsbevis och ett TRACES-hälsointyg
(läs mer).


Importerade hästdjur registreras av Finlands Hippos rf på basis av det ursprungliga registeringslandets dokumenter.   


Betäckningsuppgifterna registreras i finska registret på de avelshingstar som blivit godkända av Finlands Hippos rf. Endast de avkommor vars mor är registrerad i Finland blir registrerade i Finlands register. För att få delta på en utställning kräver detta att hästen är registrerad i Hippos.  

Ifall en häst inte är registrerad i Finland ansvarar ägaren själv över att meddela registreringslandets hästregister om möjliga ägarombyten eller överlåtelse av rättigheter.


Import- och exportkraven för hästdjur växlar beroende på ursprungslandets regleringar. Realtids information om import- och exportkraven finns att få på Livsmedelssäkerhetsverkets Eviras hemsida.  

Mera information

Kontakta oss


Tulosta sivu