liinakko 938x159

Finskt varmblod, FWB

DuendecilloP Anne Niemi


Finska varmblodshästens avelsmål är att avla fram sporthästar med god prestationsförmåga, vilka tillämpar sig inom samtliga ridgrenar.


För att en häst skall kunna bli registrerad som ett finskt varmblod kräver detta att hästens stamtavla uppfyller vissa krav och att hästen ifråga är född i Finland eller att hästens första registreringsland är Finland. Hästens föräldrar skall vara registrerade i stamboken för FWB. För att hästen skall bli registrerad som FWB i stambokens huvudavsnitt måste hästens faderhingstar, i tre generationer bakåt, vara godkända avelshingstar.


Stamboken för finskt varmblod har varit A-medlem inom WBFSH (World Breeding Federation For Sport Horses) sedan år 1996.     
 
Tulosta sivu