liinakko 938x159

Avelstjänster

Hippos avelstjänster ansvarar för stambokföringen över den finska hästen och de varmblodiga travhästarna, samt från rid- och ponnyhästarna följande raser: arabiskt, engelskt och angloarabiskt fullblod, finskt varmblod, Connemara, islandshäst, New Forest, finsk ridponny, gotlandsruss, shetlandsponny, Welsh (A, B, C och D) och fjordhäst.


Utställningarna har en stor betydelse då det kommer till avel av hästar. De regionala hästavelsförbunden ordnar utställningarna för finlandshästar och varmblodiga travhästar, medan Finlands Hippos ansvarar för ridhästarnas och -ponnyernas utställningar.


Hippos avelstjänster utger information om hästars stamtavlor, exteriöregenskaper, prestationer och avelsvärden. Till avelstjänsterna hör även hästregistreringen och allt som gäller export-, import- samt uppfödarvinsternas utbetalning.Vad är hästavel?

Då man avlar hästar strävar man till att förbättra kommande generationers genetiska nivå. Detta innebär att man målmedvetet parar ihop de hästar som har de bästa anlagen för det man vill förändra.   


För varje ras eller avelsinriktning sätts upp avelsmål beroende på vilka egenskaper man vill förbättra. Man kan till exempel vilja få allt snabbare travare alternativt ridhästar som har bättre hoppegenskaper, rörelser eller ridbarhet. 


Avelsarbetets utgångspunkt är att avla fram hållbara och friska hästar. Detta innebär att man använder avelsdjur med goda egenskaper och försöker undvika att avla hästar med dåliga egenskaper.  En häst med goda bruksegenskaper och som blivit välskolad/-tränad representerar ett stort värde.           


Förbättrandet av prestations- och exteriöregenskaper hör till hästavelns vanligaste avelsmål. Friska och hållbara hästar skadar sig mera sällan, utvecklas snabbare, har bättre lynne samt lär sig snabbare nya saker, vilket i långa loppet kan även märkas på den ekonomiska fronten.    


Vid planeringen av avelsmål måste man alltid beakta egenskapernas ärftlighet och på vilket sätt de påverkar varandra.  Ifall en egenskap inte är ärftlig går det inte heller att avla fram den.  
Tulosta sivu